kyfoskoliose

ryggskjevhet både i planet foran/bak og i sideplanet