Ptose

Definisjon

Ptosis = senking av øyelokk; avstand mellom øvre cornea og øvre øyelokk < 2 mm, eller asymmetri > 2 mm mellom øynene. Normal øyeåpning er 12-15 mm

Årsaker

 • Medfødt: Isolert medfødt ptose, medfødt myasthent syndrom, forbigående neonatal myastheni (myasthen mor), anomale synkinesier, blefarophimose
 • Strukturell årsak: Levator dehiscens (alder, traume, kontaktlinser), øyelokk eller orbita tumor, øyelokkhevelse (allergi, infeksjon)
 • Sympatikus svikt: Horner's syndrom
 • Muskel/nevromuskulært: Myasthenia gravis, dystrofia myotonika, kronisk progressiv ekstern oftalmoplegi, mitokondriesykdom, okulofaryngeal muskeldystrofi, Graves sykdom, Miller Fisher, botulisme, LEMS
 • Okulomotoriusparese
 • CNS: cerebrovaskulær sykdom (bakre krestløp), hemifacialis spasme, essensiell blefarospasme, apraksi av øyeåpning
 • Diverse: Fatigue, døsighet, koma, traume, funksjonelt

Litt om noen av årsakene

Levator dehiscens: Den vanligste årsaken til ptose. Forekommer oftest hos eldre og skyldes løsning av levator palpebra superior senen fra tarsalplaten. Øyelokket faller litt ned, men det er normal bevegelighet. Øyelokket er ofte litt tynt og det er en hudfold 7mm over øyelokkskanten. Kan forårsakes av traume, kontaktlinser, øyegnikking. Kan korrigeres kirurgisk hvis det er plagsomt.

Oculomotoriusparese: Typisk ses ptose, mydriasis (les mer om anisokori og diplopi) og oftalmoparese (øye deviert ned og ut), men partielle pareser er vanlig. Mange årsaker: Giant cell arteritt, traume, aneurisme (oftest PCOM), årsaker i sinus cavernosus eller orbita (infeksjon, inflammasjon, trombose, tumor), metabolske (diabetes) eller inflammatoriske årsaker (Miller Fisher)

Apraxi: Vanligste årsak er PSP. Pasienten hjelper ofte til med fingrene for å åpne øyet, men klarer å holde øyet åpent når det første er åpnet.

Diagnostikk

Viktige spørsmål

 • Er ett eller begge øyne affisert?
 • Er det andre ledsagende symptomer som feks smerte, almensymptomer, synstap, diplopi, dysfagi, generell muskelsvakhet?
 • Akutt eller gradvis debut, progredierende, fluktuasjon, forverrende eller bedrende faktorer?
 • Andre sykdommer som vaskulære risikofaktorer, traume, HIV, immunsuppresjon, metabolske sykdommer, kreft, øyesykdom, arteritt?
 • Har pasienten gnidd seg i øyet?
 • Medisiner?
 • Familiære sykdommer?

Undersøkelser

Generell nevrologisk undersøkelse med spesiell fokus på øye. Årsaken til ptose kan ofte finnes ved klinisk undersøkelse

Tips

 • Anisokori: Tenk Horner eller okulomotorius
 • Tynne øyelokk med normal bevegelse: Tenk levator dehiscens
 • Trøttbarhet: Tenk myasthenia gravis
 • Dysfunksjon av ekstraokulære muskler: Tenk myopati eller dystrofia myotonika hvis det har vart lenge, nevropati (feks Miller Fisher) hvis det har vart kort, og MG hvis det varierer
 • Smerter: Tenk aneurisme
 • Synstap og almensymptomer: Tenk arteritt

Aktuelle prøver kan være

 • SR: ved mistanke om arteritt
 • MRA: ved mistanke om aneurisme
 • ENG/EMG: ved mistanke om nevromuskulær årsak
 • Muskelbiopsi
 • Ach receptorantisoff/Tensilontest/Istest: ved mistanke om myasthenia gravis

Kilder

Oversiktsartikkel1.

Kompetansemiljø

Referanser

 1. Ahmad K, Wright M, Lueck CJ. Ptosis. Pract Neurol 2011; 11: 332-40. PMID: 22100942 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.