Obstruktiv søvnapné

Kort om

Forekomst i Norge av modert til uttalt obsruktiv søvnapné er estimert til 8% i akdersgrupen 30-65 år, og er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Tilstanden er blant annet assosiert med hannkjønn, alder og overvekt, og gir økt risiko for ulykker (obs bilkjøring), diabetes, kardiale og cerebrovaskulære hendelser1.

Diagnostikk

Klinisk kjennetegn

Snorking, pustestopp under søvn, og dagtrøtthet er typisk.

Diagnostiske kriterier

Tilstanden diagnostiseres vanligvis med polysomnografi (PSG) eller respiratorisk polygrafi (RPG). Oftest kreves måling fra minst tre kanaler. De vanligst brukte ved RPG er luftstrøm (termistor og nasal trykkmåler), pustearbeid (bevegelser i thoraks og abdomen), og oksymetri. PSG inkluderer også EEG, EMG og elektrookulografi og anbefales ved forventet mindre uttalt obstruktiv søvnapné. Man måler apné-hypopné-indeks (AHI): respiratoriske hendelser (apnéer eller hypopnéer) delt på antall timer søvn. Det finnes ulike kriterier for definisjon av hypopné basert på redusert luftstrøm med ledsagende fall i oksygenmetning og/eller kortvarig kortikal EEG aktivering (arousal). RPG underestimerer vanligvis AHI1.

 • AHI 0-4: Normalt
 • AHI 5-14: Lett søvnapné
 • AHI 15-29: Moderat søvnapné
 • AHI > 30: Uttalt søvnapné

Behandling

Se tabell med forslag til behandling ved ulike fenotyper i norsk oversiktsartikkel2.

 • Vektreduksjon ved overvekt
 • Fysisk trening
 • Unngå ryggleie ved stillingsrelatert obstruktiv søvnapné
 • Søvnapnéskinne. Tilpasses av tannleger med spesialkompetanse3. Brukes ved intoleranse for CPAP eller ved mild sykdom4.
 • Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP)
 • Trening av muskulatur som åpner øvre luftveier og elektrisk stimulering av dilatatormuskler kan være alternativer ved dårlig muskelrespons fra luftveisdilatatorer

Oppfølging

Nye søvntester anbefales for å teste effekt av intervensjon5.

Ved skinne anbefales kontroll hos tannlege for å se etter tannmessige bivirkninger5.

Kilder

Referanser

 1. Engstrøm M, Beiske KK, Hrubos-Strøm H, Aarrestad . Investigation of obstructive respiratory disturbance during sleep. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Nov 17;135(21):1962-4 . pmid:26577325 PubMed
 2. Engstrøm M, Beiske KK, Hrubos-Strøm H, Aarrestad S, Sand T. Obstruktiv søvnapné. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015 Nov 17;135(21):1954-6 . pmid:26577322 PubMed
 3. Johansson A, Gjerde K, Lehmann S, Bjorvatn B, Al-azawy K, Gulati S, Berge ME. Oral appliance therapy for sleep apnoea. Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 May 27;134(10):1030-1 . pmid:24865726 PubMed
 4. Sharples LD, Clutterbuck-James AL, Glover MJ, Bennett MS, Chadwick R, Pittman MA, Quinnell TG. Meta-analysis of randomised controlled trials of oral mandibular advancement devices and continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea-hypopnoea. Sleep Med Rev. 2015 May 30;27:108-124 . pmid:26163056 PubMed
 5. Ramar K, Dort LC, Katz SG, Lettieri CJ, Harrod CG, Thomas SM, Chervin RD. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance Therapy: An Update for 2015. J Clin Sleep Med. 2015 Jul 15;11(7):773-827 . pmid:26094920 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.