Exploding head syndrome

Exploding head syndrome er en paroxysmal sensorisk parasomni som typisk gir en følelse av høy lyd eller eksplosjon i hodet, av og til ledsaget av lyssensasjoner, hjertebank, frykt, muskelkramper og pustevansker, men uten smerter. Følelsen oppstår oftest i overgangen mellom søvn og våkenhet. Tilstanden er benign og ingen behandling er etablert. Se oversiktsartikler12 og kasuistikk3.

Kilder

Referanser

  1. Sharpless BA1.. Characteristic symptoms and associated features of exploding head syndrome in undergraduates. Cephalalgia. 2017. pmid:28385085 PubMed
  2. Sharpless BA. Exploding head syndrome. Sleep Med Rev. 2014 Dec;18(6):489-93 . pmid:24703829 PubMed
  3. Goadsby PJ, Sharpless BA. Exploding head syndrome, snapping of the brain or episodic cranial sensory shock?. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Feb 1. pii: jnnp-2015-312617. . pmid:26833175 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.