EMG protokoll for brachialis plexopati

Undersøk minst

 1. En muskel i for hver perifere nerve (medianus, ulnaris, radialis, interosseus, axillaris, musculocutaneus, suprascapularis)
 2. Muskler som innerveres av samme nerve, men ulik rot
 3. Alle svake muskler
 4. Husk proksimale muskler (paraspinale muskler, evt rhomboider og serratus anterior)
 5. Ved tvil sammenlikne med motsatt side

Eksempelmuskler

 • N medianus: Pronator teres, abduktor pollicis brevis
 • N interosseus anterior: Fleksor pollicis longus
 • N interosseus posterior: Ekstensor indicis proprius, ekstensor digitorum communis
 • N ulnaris: 1. dorsale inteross, fleksor digitorum profundus
 • N radialis: Ekstensor carpi radialis, brachioradialis, triceps
 • N axillaris: Deltoideus
 • N muskulocutaneus: Biceps
 • N suprascapularis: Supra- og infraspinatus
 • N dorsalis scapularis: Rhomboidene

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.