Elektrofysiologiske kriterier for Guillain-Barrè Syndrom

Foreslåtte modifiserte kriterier1 (basert på Van den Berg og Pieret2)

Akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati (AIDP)

 • Minst en av følgende i to nerver
  • MCV<70% LLN
  • DML >150% ULN
  • F-respons latens >120% ULN, eller >150% ULN (hvis distal CMAP < 50% av LLN)

eller

 • Fravær av F-respons i to nerver med distal CMAP >20% LLN, med en tilleggsparameter i en nerve

eller

 • Proksimal CMAP/distal CMAP ratio <0.7 (unntatt tibialis), i to nerver, med en tilleggsparameter i en nerve

Aksonal GBS

Ingen av overnevnte tegn på demyeliniserig i noen nerve (et demyeliniserende tegn i en nerve hvis distal CMAP <10% LLN er lov), og minst en av følgende

 • Distal CMAP < 80% LLN i to nerver
 • Fravær av f-respons i to nerver med distal CMAP >20% i fravær av demyeliniserende tegn i noen nerve
 • Proksimal CMAP/distal CMAP ratio <0.7 i to nerver (unntatt tibialis)
 • Fravær av f-respons i en nerve med distal CMAP >20% LLN eller proksimal CMAP/distal CMAP ratio <0.7 (unntatt tibialis) og distal CMAP <80% LLN i en nerve

Inexitable

CMAP mangler i alle nerver (eller tilstede i en nerve med distal CMAP < 10%LLN)

For alle typer gjelder at funnene ikke passer med annen gruppe

Forkortelser: CMAP: compound muscle action potential, DML: distal motor latency, LLN: lower limit of normal, MCV: motor conduction velocity, ULN: upper limit of normal

Se også råd fra norsk forening for klinisk nevrofysiologi

Kilder

Referanser

 1. Rajabally YA, Durand MC, Mitchell J, Orlikowski D, Nicolas G.. Electrophysiological diagnosis of Guillain-Barre syndrome subtype: could a single study suffice?. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014 . pmid:24816419 PubMed
 2. Van den Bergh PY, Piéret F. Electrodiagnostic criteria for acute and chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. Muscle Nerve 2004; 29: 565-74. pmid:15052622 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.