Myositt antistoffer

Myositt antistoffer (panel): link til rekvisisjon OUS-Ullevål, og Wieslab
Myositt antistoffer (HMGCR): link til rekvisisjon

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.