Ischemisk muskeltest

Test på metabolsk myopati1, bla McArdles sykdom. Se kapittel om metabolske myopatier.
Kateter/kanyle i antekubital vene. Ta prøve for baseline målinger av puryvat, ammoniakk og laktat.
Blås opp blodtrykksmansjett på overarm for å gi stase.
La pasienten gjøre repeterte håndtrykk mot motstand (ergometer) i et minutt.
Be pasienten stoppe og deflater blodtrykksmansjetten.
Ta blodprøve etter 1, 3, 5, 6, 10, og 15 minutter og mål puryvat, ammoniakk og laktat.

Tolkning: Ved metabolsk sykdom vil laktat øke 3-5 x innen de første minuttene, fulgt av gradvis fall ila av de neste 12min. Manglende stigning av laktat og ammoniakk tyder på suboptimal muskebruk. Manglende stigning av laktat med adekvat stigning i ammoniakk er typisk for glykogenlagringssykdom. Stigning av puryvat med inadekvat stigning av laktat kan indikere laktatdehydrogenasemangel.

Pasienter med glykogenlagrinsmyopati vil ofte få smertefulle kramper ved testen, og da bør den avbrytes.
Mange bruker derfor ikke-iskemisk muskelbrukstest

Kilder

Referanser

  1. Nance JR1, Mammen AL1,2.. Diagnostic evaluation of rhabdomyolysis.. Muscle Nerve 2015; Jun;51(6):: 793-810.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.