Vitaminmangel polynevropati

Vitamin B12

Man finner mangel på vitamin B12 hos 2 - 8 % av polynevropatipasienter. Pasienter med vitamin B12 i nedre normalområde og forhøyet metylmalonsyre (MMA) og homocystein kan respondere på substitusjonsbehandling. Det anbefales derfor måling av metylmalonsyre og homocystein hvis nivået av vitamin B12 er lavere enn ca 300 pg/ml.
Høyt inntak av folinsyre ved lavt B12 nivå kan forsterke nevrologiske skader av B12 mangel1.

Andre

  • Tiamin (vitamin B1) kan være aktuelt å måle ved mistanke om alkoholisme, ved gastrointestinale symptomer eller der det er andre holdepunkter for malabsorpsjon. Link til remisse
  • Pyridoksin (vitamin B6) mangel kan oppstå ved bruk av isoniazid eller hydralazin og alkoholisme. Overdosering av vitamin B6 kan gi selektiv sensorisk polynevropati med ataksi. Link til remisse
  • Vitamin E måling anbefales ikke ved isolert polynevropati, men er aktuelt når tilleggssymptomer i form av myelopati eller cerebellar ataksi er tilstede. Link til remisse

Akutt eller subakutt aksonal nevropati hos pasienter med vekttap eller oppkast assosiert med alkoholmisbruk, overvektskirurgi, spiseforstyrrelser eller dårlig kosthold skyldes ofte mangel på vitaminer og kan lett korrigeres med riktig ernæring og tilskudd av vitaminer og immunmodulerende behandling bør unngås2.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

  1. Reynolds EH. The risks of folic acid to the nervous system in vitamin B12 deficiency: rediscovered in the era of folic acid fortification policies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Jun 8. pmid:28596250 PubMed
  2. Hamel J, Logigian EL. Acute nutritional axonal neuropathy. Muscle Nerve. 2017 May 26 . pmid:28556429 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.