Polynevropatier med mye smerte

Pasienter med polynevropati kan ha ha smerter som et dominerende symptom. Listen nedenfor gir en oversikt over mulige årsaker til polynevropati med mye smerter. Polynevropatier med ren tynnfiberaffeksjon gir mye smerter. Les mer om årsaker til tynnfibernevropatier i eget kapittel.

Les om behandling av nevropatisk smerte

 • Metabolske: Diabetes, redusert glukosetoleranse, rask korreksjon av blodsukker ved diabetes, hypothyreose, vitamin B12 mangel, beri beri, pellagra, uremi, amyloidose (ervervet).
 • Infeksiøse: HIV, influensa, hepatitt C, borreliose
 • Medikamenter og toksiner: Arsenikk, thallium, acrylamid, clioquinol, dinitrophenol, pentaklorofenol, antiretrovirale medikamenter, metronidazol, bortezomin, statiner, nitrofurantoin, flecainid, linezolid, alkoholisme, cisplatin, oxaliplatin, disulfiram, ethambutol, isoniazid, thalidomid, methylthiouracil, vincristine, kloramfenikol, taxoider, gull
 • Immun-medierte:
  • Polnevropati ved vaskulitt, Sjögren's syndrom, SLE, RA, cøliaki, sarkoidose, inflammatorisk tarmsykdom
  • paraneoplastisk polynevropati (ofte subakutt, asymmetrisk, ledsagte av tapt propriocepsjon)
  • polynevropati med monoklonal gammopati
  • Guillain-Barré syndrome 
  • Autoimmun smertefull polynevropati med kaliumkanalkomplex (VGKC complex) antistoffer1. Kan opptre som en isolert ofte subakutt innsettende polynevropati, eller være assosiert med limbisk encefalitt, epilepsi eller nevromyotoni. 
 • Genetiske: Hereditær sensorisk og autonom nevropati (HSAN) type IV, Fabrys sykdom (alfagalaktosidase A mangel), hereditær transthyretin amyloidose, hemokromatose, natrium kanal mutasjoner (inherited erythromelalgi og paroksysmal extreme pain disorder/familiær burning feet syndrom)2,3. Les mer i kapittel om tynnfiber nevropati.
 • Kryptogen/idiopatisk polynevropati

Kilder

Referanser

 1. Lahoria R1, Pittock SJ2, Gadoth A2, Engelstad JK1, Lennon VA2, Klein CJ1,2.. Clinical-pathologic correlations in VGKC-subtyped autoimmune painful polyneuropathy.. Muscle Nerve. 2016 Aug 11. pmid:27511450 PubMed
 2. Bennett DL.. Voltage-gated sodium channel mutations and painful neuropathy: Na(v)1.9 joins the family. Brain. 2014; 137(Pt 6: 1574-6. pmid:24776971 PubMed
 3. Themistocleous AC, Ramirez JD, Serra J, Bennett DL.. The clinical approach to small fibre neuropathy and painful channelopathy. Pract Neurol 2014; 14: 368-79. pmid:24778270 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.