Periodiske paralyser

Se oversiktsartikkel (2014)1og (2017)2

Kort om

Periodiske paralyser er sjeldne autosomalt dominante sykdommer som skyldes defekter i sarkolemmale ionekanaler. De best kjente og hyppigste er hypokalemisk periodisk paralyse og hyperkalemisk periodisk paralyse.
Symptomene består av akutte episoder med muskelsvakhet, evt myotoni, og evt malign hypertermi (særlig ved bruk av ulike anestesimidler). Noen får etterhvert mer persisterende muskelsvakhet.
Diagnosen: Unormalt kaliumnivå under anfall, evt myotoni på EMG, nevrografi kan vise amplitudedekrement > 40% fra max CMAP etter muskelbruk (feks maksimal kontraksjon av abduktor digiti minimi, biceps eller tibialis anterior i 2-4 minutter med 2-4 sekunders pause hvert 15. sekund)1-3. Muskelbiopsi er normal eller viser vakuolær myopati. Gentesting er mulig for noen.

Hyperkalemisk periodisk paralyse

Klinikk: Episoder med slappe lammelser som varer minutter til timer, evt trigget av faste, kuldeeksp., fysisk utmattelse, frukt eller annen kaliumrik mat. Klinisk eller subklinisk myotoni. Noen får progredierende myopati4

Supplerende prøver:
- S-K under anfall er forhøyet (ev. provosere anfall med 30 min løping på tredemølle)
- EMG kan vise myotoni 
- Nevrografi kan vise amplitudedekrement > 40% fra max CMAP under eller etter muskelbruk1,3 Muskelbiopsi er normal eller viser vakuolær myopati
- Ta EKG for å utelukke Andersens syndrom (se under). 
- Gentest: mutasjoner i natriumkanalgenet SCN4A genet.  Link til labskjema OUS og Genetikkportalen.

Behandling
- Unngå triggere (faste, kuldeeksp., fysisk utmattelse, frukt eller annen kaliumrik mat). Forebygge paralytiske episoder med karbonanhydrasehemmer (lav evidens)5 (acetazolamid (Diamox) eller dichlorphenamide6), benroflumethazid, hydroklortiazid.

- Attakker kan behandles med karbohydratrik mat og salbutamol inhalasjon (Ventolin® (R03C C02)),

Hypokalemisk periodisk paralyse

Klinikk: Episoder med slappe milde til moderate lammelser av timer til dagers varighet. Mange utvikler etterhvert en varig myopati (kan forekomme uten episodiske paralyser). Sekundære årsaker (thyrotoksikose7, hypothyreose , nyre sykdom, diare, Sjøgren8, Crohn's sykdom9) utgjør ca 40%. Fenotypiske variasjoner i familier er vanlig10.

Supplerende prøver: 
-
s-K under anfall er lavt (ev. provosere anfall med 30 min løping på tredemølle)
- TSH og T4
- EMG kan vise myotoni
- Nevrografi kan vise amplitudedekrement > 40% fra max CMAP under eller etter muskelbruk (mcManis test)1,3. Muskelbiopsi er normal eller viser vakuolær myopati
- Ta EKG for å utelukke Andersens syndrom (se under). 
- Gentest på mutasjoner i kalsiumkanalgenet (CACNA1S) (hos 70-80%), natriumkanalgenet SCN4A,1–3 (hos 10%)11, KCNJ18 (ofte thyrotoksisk hypokalemisk)12 eller andre2,13.  Link til labskjema OUS og Genetikkportalen.

Behandling: Akutte attakker kan behandles med peroral kalium (0.2-0.4mEq/kg hver 30.minutt, men ikke over 200-250 mEq/dag2), unngå IV kalium. Attakker kan forebygges med diett (lavt innhold av karbohydrater og natrium), karbonanhydrasehemmer  (acetazolamid (Diamox)14 eller dichlorphenamide6(klasse I evidens15)) amilorid (Moduretic), topiramat (Topimax)16 spironolactone (Aldactone, Spirix). Coenzyme Q10 hadde effekt hos to pasienter17. Behandle ev. thyrotoksikose.

Atypisk periodisk paralyse og myalgi

Nyilg rapportert tre pasienter med episodisk paralyse og myopati med mutasjon i ryanodin receptor genet (RYR1)18. Sykommen debuterte sent og var ledsaget av uttalt myalgi og kramper.

Andersen syndrom

Sjelden tilstand med triaden periodiske paralyser, ventrikkelarytmier og dysmorfe trekk. Endel har forlenget QT tid på EKG. Kaliumnivået kan være lavt, normalt eller forhøyet under anfall. Kan skyldes mutasjoner i KCNJ2 genet (2/3) eller andre13.

Differensialdiagnoser

Myasthenia Gravis, metabolske myopatier, sekundær hypokalemi (har ofte metabolsk acidose eller alkalose)

Referanser

 1. Suetterlin K, Männikkö R, Hanna MG. Muscle channelopathies: recent advances in genetics, pathophysiology and therapy. Curr Opin Neurol 2014 ; Oct;27(5): 583-90. pmid:25188014 PubMed
 2. Statland JM, Fontaine B, Hanna MG, Johnson NE, Kissel JT, Sansone VA, Shieh PB, Tawil RN, Trivedi J, Cannon SC, Griggs RC. Review of the Diagnosis and Treatment of Periodic Paralysis. Muscle Nerve. 2017 Nov 10. PMID: 29125635 PubMed
 3. Heatwole CR, Statland JM, Logigian EL. the diagnosis and treatment of myotonic disorders. Muscle & Nerve 2012. PMID: 23536309 PubMed
 4. Lee YH, Lee HS, Lee HE, Hahn S, Nam TS, Shin HY, Choi YC, Kim SM. Whole-Body Muscle MRI in Patients with Hyperkalemic Periodic Paralysis Carrying the SCN4A Mutation T704M: Evidence for Chronic Progressive Myopathy with Selective Muscle Involvement. J Clin Neurol. 2015 Oct;11(4):331-8 . pmid:26256659 PubMed
 5. Sansone VA, Burge J, McDermott MP, Smith PC, Herr B, Tawil R, Pandya S, Kissel J, Ciafaloni E, Shieh P, Ralph JW, Amato A, Cannon SC, Trivedi J, Barohn R, Crum B, Mitsumoto H, Pestronk A, Meola G, Conwit R, Hanna MG, Griggs RC; Muscle Study Group. Randomized, placebo-controlled trials of dichlorphenamide in periodic paralysis. Neurology. 2016 Apr 12;86(15):1408-16 . pmid:26865514 PubMed
 6. Greig SL.. Dichlorphenamide: A Review in Primary Periodic Paralyses. Drugs 2016; Mar;76(4): 501-7. pmid:26941026 PubMed
 7. Chaudhry MA1.. Thyrotoxic periodic paralysis: The immovable truth? A concise review of the literature.. Curr Rheumatol Rev. 2016 Apr 4 . pmid: 27041083 PubMed
 8. Shree R, Goyal MK, Singh R, Modi M, Lal V, Kakkar N. Pearls & Oy-sters: An unusual cause of hypokalemic paralysis. Neurology. 2016 Oct 11;87(15):e174-e177 No abstract available. PMID: . pmid:27765828 PubMed
 9. Jandhyala SN, Madireddi J, Belle J, Rau NR, Shetty R. Hypokalaemic Periodic Paralysis- A Prospective Study of the Underlying Etiologies. J Clin Diagn Res. 2015 Sep;9(9):OC17-9 . pmid:26500936 PubMed
 10. Chalissery AJ, Munteanu T, Langan Y, Brett F, Redmond J. Diverse phenotype of hypokalaemic periodic paralysis within a family. Pract Neurol. 2017 Sep 28 . pmid:28972032 PubMed
 11. Wang XY, Ren BW, Yong ZH, Xu HY, Fu QX, Yao HB. Mutation analysis of CACNA1S and SCN4A in patients with hypokalemic periodic paralysis. Mol Med Rep. 2015 Oct;12(4):6267-74 . pmid:26252573 PubMed
 12. Zheng J, Liang Z, Hou Y, Liu F, Hu Y, Lin P, Yan C.. A novel Kir2.6 mutation associated with hypokalemic periodic paralysis.. Clin Neurophysiol. 2016 Jun;127(6):2503-8. PMID: 27178871 PubMed
 13. Song IW1, Sung CC1, Chen CH1, Cheng CJ1, Yang SS1, Chou YC1, Yang JH1, Chen YT1, Wu JY2, Lin SH2.. Novel susceptibility gene for nonfamilial hypokalemic periodic paralysis.. Neurology. 2016 Mar 29;86(13):1190-8. . pmid:26935888 PubMed
 14. Matthews E, Portaro S, Ke Q, Sud R, Haworth A, Davis MB, Griggs RC, Hanna MG.. Acetazolamide efficacy in hypokalemic periodic paralysis and the predictive role of genotype.. Neurology 2011; 77(22): 1960-4. pmid:22094484 PubMed
 15. Fontaine B1, Phillips LH 2nd2.. A newly approved drug for a rare group of diseases: Dichlorphenamide for periodic paralysis. Neurology. 2016. pmid: 26865522 PubMed
 16. García-Sobrino T, Pardo J.. Successful treatment of hypokalemic periodic paralysis with topiramate.. Eur J Neurol 2014; Sep;21(9):: e73-4. pmid:25065459 PubMed
 17. Da Y, Lei L, Jurkat-Rott K, Lehmann-Horn F. Successful treatment of periodic paralysis with coenzyme Q10: two case reports. Acta Myol. 2016 Oct;35(2):107-108 . pmid:28344441 PubMed
 18. Matthews E, Neuwirth C, Jaffer F, Scalco RS, Fialho D, Parton M, Raja Rayan D, Suetterlin K, Sud R, Spiegel R, Mein R, Houlden H, Schaefer A, Healy E, Palace J, Quinlivan R, Treves S, Holton JL, Jungbluth H, Hanna MG. Atypical periodic paralysis and myalgia: A novel RYR1 phenotype. Neurology. 2018 Jan 30;90(5):e412-e418. PMID: 29298851 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.