Kennedy's sykdom

Kort om

Kennedy's sykdom, også kalt spinal og bulbær muskel atrofi (SBMA), er en X-bundet recessiv trinukleotid polyglutamin nedre motornevron sykdom forårsaket av en CAG ekspansjon på androgen receptor genet på kromosom Xq11-12.

Se oversiktsartikler1-3.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn4

 • Affiserer bare menn
 • Symptomdebut i voksen alder >30 år
 • Muskulær svakhet (oftest proksimalt) (99%)
 • Dysfagi (77%)
 • Atrofi av bulbær-, ansikts- og ekstremitets muskulatur
 • Pseudohypertrofi i legger
 • Fasikulasjoner (perioralt og i ansikt hos >90%)
 • Sensoriske forstyrrelser
 • Tremor (76%)
 • Lette taleforstyrrelser
 • Gynekomasti (60-90%)
 • Androgen resistens, redusert fertilitet, testis atrofi (40%)
 • Diabetes (10-20%)
 • Hyperlipidemi

Supplerende undersøkelser

 • Blodprøver:
  • CK opptil 10X forhøyet (94%), testosteron lavt eller normalt
  • Genetisk analyse (diagnostisk gullstandard): >40 CAG-repetisjoner på kromosom Xq11-12.
   Testen utføres ved flere laboratorier (OUS, UNN og HUS). Se genetikkportalen
 • Nevrofysiologi:
  • Nevrografi: Reduserte CMAP (30%), sensoriske funn (95%)
  • EMG: Kronisk denervasjon. Fasikulasjonspotensialer i ansikt
 • Muskelbiopsi: Nevropatisk og myopatisk patologi
 • Suralis biopsi: Tap av myeliniserte fibre

Differensialdiagnoser

ALS: Skilletegn er gynekomasti, legghypertrofi, håndtremor, sensoriske funn på ENG, og sakte progresjon ved Kennedy's sykdom. Les mer om ALS
SMA: Skilletegn er bulbær affeksjon og gynekomasti ved Kennedy's sykdom
Arvelig nevropati (les mer), limb-girdle dystrofi, fascioscapulohumeral muskeldystrofi (les mer).

Behandling

Kausal behandling finnes ikke. Symptomatisk behandling av tremor, endokrinologiske forstyrrelser, sensoriske problemer og muskelkramper. Genetisk veiledning.
Antitestosteron behandling (Leuprorelin) kan muligens forsinke progresjonen5 (lavt evidensnivå). 

Genetikk

Jentebarn og mødre av affiserte mannlige pasienter er obligate bærere (unntatt i veldig sjeldne tilfeller av de novo mutasjon). Guttebarn av affiserte kan ikke arve det mutante genet. Kvinnelige søsken av en affisert pasient har 50% sjanse for å være bærere. Kvinnelige bærere kan få lette bulbære symptomer, muskelsmerter og kramper.

Prognose

Langsomt progredierende sykdom, ofte tap av gangfunksjon etter hvert. Normal forventet levetid. Gjennomsnittlig 20 år mellom symptomdebut og død. Veldig sjelden respirasjonssvikt

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. Manzano R, Sorarú G, Grunseich C, Fratta P, Zuccaro E, Pennuto M, Rinaldi C. Beyond motor neurons: expanding the clinical spectrum in Kennedy's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Jan 20. pii: jnnp-2017-316961. doi: 10.1136/jnnp-2017-316961. Epub ahead of print Review. PMID: 29353237 PubMed
 2. Breza M, Koutsis G. Kennedy's disease (spinal and bulbar muscular atrophy): a clinically oriented review of a rare disease. J Neurol. 2018 Jul 13. PMID: 30006721 PubMed
 3. Manzano R, Sorarú G, Grunseich C, Fratta P, Zuccaro E, Pennuto M, Rinaldi C. Beyond motor neurons: expanding the clinical spectrum in Kennedy's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018 Aug;89(8):808-812. PMID: 29353237 PubMed
 4. Rosenbohm A, Hirsch S, Volk AE, Grehl T, Grosskreutz J, Hanisch F, Herrmann A, Kollewe K, Kress W, Meyer T, Petri S, Prudlo J, Wessig C, Müller HP, Dreyhaupt J, Weishaupt J, Kubisch C, Kassubek J, Weydt P, Ludolph AC. The metabolic and endocrine characteristics in spinal and bulbar muscular atrophy. J Neurol. 2018 May;265(5):1026-1036. PMID: 29464380 PubMed
 5. Hashizume A, Katsuno M, Suzuki K, Hirakawa A, Hijikata Y, Yamada S, Inagaki T, Banno H, Sobue G.. ong-term treatment with leuprorelin for spinal and bulbar muscular atrophy: natural history-controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. pmid:28780536 PubMed
 6. Atsuta N, Watanabe H, Ito M, Banno H, Suzuki K, Katsuno M, Tanaka F, Tamakoshi A, Sobue G.. Natural history of spinal and bulbar muscular atrophy (SBMA): a study of 223 Japanese patients. Brain 2006. pmid:16621916 PubMed

Bradley


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.