Isjiasnevropati

Anatomi

Isjiasnerven kommer fra L4-S2 røttene og består av to nerver (n. tibialis og n. peroneus communis) som går sammen fra bekkenet til fossa poplitea før de deles.

Klinikk

Komplett isjiasskade resulterer i parese for knefleksjon og alle muskler distalt for kneet, og sensorisk utfall fra kneet og ned, unntatt over mediale malleol (n saphenus). Skader proksimalt for sciatic notch gir i tillegg svakhet i glutealmuskulatur og smerter bak på låret. Inkomplette skader er vanlig - oftest peroneus. Les mer

Årsak

Isjiasnerven kan skades ved:

 • Entrapment eller endometriose i sciatic notch på vei ut av bekkenet
 • Traume
 • Polynevopati
  • Diabetisk nevropati
  • Vaskulitt nevropati
  • CIDP
  • Arvelig nevropati (HNPP)
 • Im injeksjoner
 • Komplikasjoner til hoftekirurgi
 • Direkte trykk (sjelden) (feks koma eller langvarig lotus stilling)
 • Bakers cyste
 • Nervetumor

Diagnostikk

 • Klinisk diagnose
 • Nevrografi og EMG kan være nyttig (minst 4 uker etter skade).
 • MR /MR nevrografi kan vise signalendringer i nerven1,  og segmental fraksjonert anisotropi kan brukes som en slags "inching" for å se etter fokale lednngsblokk2.

Behandling

Avhenger av årsak.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professsor dr med

Referanser

 1. Agnollitto PM1, Chu MWK2, Simão MN3, Nogueira-Barbosa MH4.. Sciatic neuropathy: findings on magnetic resonance neurography. Radiol Bras. 2017 . pmid:28670031 PubMed
 2. Yoo Y, Kim SJ, Oh J. Postpartum sciatic neuropathy: Segmental fractional anisotropy analysis to disclose neurapraxia. Neurology. 2016 Aug 30;87(9):954-5 . pmid:27572428 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.