Cervikal vertebrogen radikulopati

Se oversiktartikkel om cervikal radikulopati fra 2015

Se oversiktsartikkel fra 2017 om nakkesmerter1

Definisjon

Cervikal rotkompresjon pga skiveprolaps og/eller spondylose.

Diagnosen

Diagnosen baseres på klinikk og MR funn

Klinikk

 • Smerter som stråler fra nakken og ut i en arm (se tabell)
 • Smertene forverres ved bevegelse og hosting og ved Spurlings test (nakke ekstensjon med lateral rotasjon)
 • Ved større prolaps kan pasienten få affeksjon av medulla cervicalis. Legg merke til forekomsten av myelopatitegn. Les mer
Rot Smerter og sensoriske utfall Svakhet Refleks tap
C5 Antero-radialt skulder og overarm Elevasjon og abduksjon overarm, fleksjon underarm Biceps
C6 Antero-radialt over- og underarm, dig 1-2 Fleksjon og supinasjon underarm og håndledd Brachioradialis
C7 Dorsalt over- og underarm, dig 2-3 Ekstensjon og pronasjon underarm og håndledd Triceps
C8 Ulnart over- og underarm, dig 4-5 Fingerfleksjon Fingerfleksor
Th1 Antero-ulnart skulder, over- og underarm Fingersprik/adduksjon  

Link til rot-diagnostikk arm

Se oversiktsartikkel for tips om å kille mellom mnonevropatier og radikulopatier2.

Supplerende undersøkelser

MR av cervikalkolumna: viser patologi (prolaps/spondylose) som passer med kliniske funn

I noen tilfeller kan det i differensialdiagnostisk hensikt være aktuelt med spinalpunksjon (mtp inflammatorisk/infeksiøs radikulopati) eller nevrografi/EMG (mtp perifer nevropati/plexus lesjon)

Differensialdiagnoser

- inflammatorisk radikulopati (Lyme): spinalpunksjon
- neoplasme: MR
- cervikobrakial plexus nevritt: nevrografi, EMG
- perifer nevropati: nevrografi, EMG
- tendinopati/myalgi: ofte eksklusjonsdiagnose
- vertebralis arterie disseksjon3: angio

Behandling

Konservativ behandling

 • Cervikalt prolaps uten medullær affeksjon eller pareser, med lett-moderat radikulopati behandles konservativt i minst 6 uker. Tilstanden er selvbegrensende hos 75-90%
 • Medikamentell smertelindring (se kapittel om nevropatisk smerte). En RCT studie har vist smertelindrende effekt av prednisolon 50mg daglig i 5 dager trappet ned til 0 ila neste 5 dager4.
 • Immobilisering: Halskrage og sykemelding i 3-6 uker5
 • Fysioterapi med hjemmeøvelser5

For algoritme om håndtering av kroniske nakkesmerter se disse to artiklene6,7.
Se oversiktsartikkel (2017) om behandling av nakkesmerter1

Kirurgi

Fremre tilgang med fjerning av prolaps og avstivning av to virvler regnes som gullstandard, men mikroendoskopisk foraminotomi, og bakre tilgang med laminektomi er også effektive og trygge metoder. Kirurgi gir rask effekt på smerter, svakhet og sensoriske utfall8.

Indikasjon for kirurgi:

Link til akutte tverrsnittslesjoner i akuttveileder

 • Myelopatiutvikling (Øhj - innen 24 timer).
 • Paralyse/alvorlig parese med meget hurtig utvikling (Øhj - innen 24 timer).
 • Tydelige og/eller progredierende pareser (haster - ila noen dager).
 • Invalidiserende opiat-krevende smerter og påvist prolaps (haster - ila noen dager).
 • Moderate smerter der konservativ behandling i 6 uker ikke gir effekt (elektivt)

Pasientinformasjon

Om nakkeprolaps (NEL)

Kilder

Referanser

 1. Cohen SP, Hooten WM.. Advances in the diagnosis and management of neck pain.. BMJ 2017. pmid:28807894 PubMed
 2. Robblee J, Katzberg H. Distinguishing Radiculopathies from Mononeuropathies. Front Neurol. 2016 Jul 13;7:111 . pmid:27468275 PubMed
 3. Quinn C, Salameh J.. Vertebral artery dissection causing an acute C5 radiculopathy.. Neurology 2013 ; 81: 1101. doi:10.1212/WNL.0b013e3182a2cc27 DOI
 4. Ghasemi M, Masaeli A, Rezvani M, Shaygannejad V, Golabchi K, Norouzi R.. Oral prednisolone in the treatment of cervical radiculopathy: A randomized placebo controlled trial. J Res Med Sci 2013; 18(Suppl 1): S43-6. Pmid: 23961284 PubMed
 5. Kuijper B, Tans JT, Beelen A, Nollet F, de Visser M. Cervical collar or physiotherapy versus wait and see policy for recent onset cervical radiculopathy: randomised trial. BMJ 2009; 339: 3883. British Medical Journal
 6. Manchikanti L, Helm S, Singh V, Benyamin RM, Datta S, Hayek SM, Fellows B, Boswell MV. An algorithmic approach for clinical management of chronic spinal pain. Pain Physician 2009; 12: 225-64. pmid:19668283 PubMed
 7. Manchikanti L, Boswell MV, Datta S, Fellows B, Abdi S, Singh V, Benyamin RM, Falco FJ, Helm S, Hayek SM, Smith HS. Comprehensive review of therapeutic interventions in managing chronic spinal pain. Pain Physician 2009; 12: 123-98. pmid:19668281 PubMed
 8. Fouyas IP, Sandercock PA, Statham PF, Lynch C. WITHDRAWN: Surgery for cervical radiculomyelopathy. Cochrane Database Syst Rev 2007; 18: CD001466. Cochrane (DOI)
 9. Woods BI1, Hilibrand AS.. Cervical radiculopathy: epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment. J Spinal Disord Tech. 2015. pmid: 25985461 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Tidligere fagmedarbeidere

 • Fredrik Romi, spesialist i nevrologi, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.