Årsaker til polynevropati

Mulige årsaker til polynevropati

Metabolske

 • Diabetes
 • Vitaminmangel (B12, B1, vit E)
 • Nyresvikt
 • Hypothyreose
 • Hypoglykemi
 • Akromegali
 • Amyloidose
 • KOLS
 • Arteriosklerose
 • Cøliaki
 • Primær biliær chirrose
 • ”Critical illness polynevropati”

Malign sykdom

 • Cancer infiltrasjon
 • Underernæring /toksisk
 • Paraneoplasi (fjerneffekt)

Toksiske

 • Alkohol
 • Medikamenter: Levodopa1 (peroral og duodenal), colchisin, disulfiram, metronidazol, fenytoin, vinkristin, nitrofuradantin, kjemoterapi (cisplatin, vinkristin, dapson mm)
 • Tungmetaller (arsenikk, thallium, bly)
 • Løsemidler
 • Karbondisulfid

Inflammatoriske (autoimmune)

 • Inflammatorisk demyeliniserende (GBS, CIDP, MMN)
 • Paraproteinemisk (M-komp)
 • Castleman
 • POEMS
 • Kronisk sensorisk ataktisk PN med anti-GD1b IgM antistoffer
 • Vaskulitter
 • Sjøgren, SLE, RA, andre kollagene
 • Sarkoidose
 • Coeliaki

Hereditære

 • CMT
 • Porfyri
 • Metakromatisk leukodystrofi
 • Adrenoleukodystrofi
 • Mitokondriesykdom
 • Tangier
 • Fabry
 • Amyloidose
 • Refsum

Infeksiøse

 • Nevroborreliose (Lyme)
 • Lepra
 • HIV
 • Herpes og andre vira

Kryptogene

Kilder

Referanser

 1. Uncini A, Eleopra R, Onofrj M. Polyneuropathy associated with duodenal infusion of levodopa in Parkinson's disease: features, pathogenesis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2014. pmid: 23453891 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor, PhD
 • Åse Mygland,spesialist i nevrologi, professor, dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.