Toronto Clinical Neuropathy Score (TCNS)

Skåringsskjema som er valid og reliabelt for diagnsotikk og gradering av polynevropati1.

Se her

 

Kilder

Referanser

  1. Abraham A, Barnett C, Katzberg HD, Lovblom LE, Perkins BA, Bril V. Toronto Clinical Neuropathy Score is valid for a wide spectrum of polyneuropathies. Eur J Neurol. 2017 Nov 30. doi: 10.1111/ene.13533. Epub ahead of print PMID: 29194856 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.