Nasjonal faglig veileder om bruk av opioider - ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Insert intro text here

Insert heading here

Insert text here

Insert heading here

Insert text here


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.