Foreningen for muskelsyke

Foreningen for Muskelsyke:

Fekjan 7F 1394 Nesbru

http://www.ffm.no
Epost : ffm@ffm.no

 


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.