Ureasyklus forstyrrelser

Kort om

Medfødt metabolisk sykdom som skyldes genetisk defekt i enzymene i urea syklusen, feks ornithine transcarbamylase (OTC) mangel (se illustrerende kasuistikk1) eller N-acetylglutamate syntase (NAGS) mangel. Potensielt livstruende men behandlingsbar årsak til metabolsk encefalopati hos voksne
Les evt mer omOTC mangel i OMIM.

Se oversiktsartikkel (2015)2

 

Diagnostikk

Klinikk

Presenterer seg typisk i nyfødtperioden med kvalme og anoreksi (les mer), men kan også presentere seg i voksen alder. Hos voksne er typiske symptomer kognitiv svikt, forvirring, kvalme, oppkast, hodepine ataksi, proteinintoleranse, ataksi, epileptiske anfall, psykiatrisk sykdom3, fluktuerende bevissthet, koma. 

Symptomen er trigges ofte av stress, høyt proteininntak, kirurgi, eller medisiner som valproat, steroider mfl.

Suppl us

 • Plasma ammoniakk >80umol/L uten lever eller nyresvikt gir mistanke om ureasyklusdefekt.
 • Spinalpunksjon kan vise høyt trykk.
 • CT caput er ofte normal.
 • MR kan vise diffus kortikal cytotokisk skade.
 • Blod og urin til til metabolsk screening: Link til remisse (OUS)
  • Plasma aminosyrer og organiske syrer i urin kan være patologisk og skille de ulike undertypene av ureasyklus forstyrrelser.
 • Gentester: Mutasjoner i bla OTC genet. Se genetikkportalen

Behandling

 • Fjerne overskudd av ammoniakk med hemodialyse 
 • Medikamenter mot hyperammonemi:
  • Natriumfenylbutyrat (Ammonaps® (A16A X03) 
  • Ved NAGS mangel: kargluminsyre (Carbaglu® (A16A A05)) 

Kilder

Referanser

 1. Wong JM1, Chandra M1, VanDeBogart R1, Lu B1, Yee AH2.. Clinical Reasoning: A 27-year-old man with rapidly progressive coma. Neurology. 2015. pmid:26324867 PubMed
 2. Blair NF1, Cremer PD1, Tchan MC2.. Urea cycle disorders: a life-threatening yet treatable cause of metabolic encephalopathy in adults. Pract Neurol. 2015. pmid:25125564 PubMed
 3. Bigot A1,2,3, Brunault P4,5, Lavigne C6, Feillet F7, Odent S8, Kaphan E9, Thauvin C10, Leguy V11, Broué P2, Tchan MC3, Maillot F1,12.. Psychiatric adult-onset of urea cycle disorders: A case-series. Mol Genet Metab Rep. 2017. pmid:28725569 PubMed

 Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.