Lysosomale sykdommer

Kort om

Lysosomene er mikrostrukturer (organeller) i alle kroppens celler og har som hovedoppgave å bryte ned og resirkulere store og sammensatte næringsmolekyler (blant annet sukkerstoffer, proteiner og fettstoffer). Lysosomale avleiringssykdommer skyldes arvelige defekter i lysosomenes funksjon, som regel på grunn av en genetisk betinget enzymsvikt. Tallrike genfeil (mutasjoner) er beskrevet for hvert enzym. De fleste lysosomale sykdommene arves autosomalt recessivt. Samlebetegnelsen lysosomale sykdommer omfatter nå over 50 enkeltdiagnoser

Klinikk

Skader som regel flere organsystemer og gir betydelig redusert livslengde. Nesten alle de lysosomale sykdommene påvirker vekst og utvikling og kan gi nevrologiske symptomer og funksjonsvansker. Sykdommene er gruppert etter hvilken del av det lysosomale stoffskiftet som er rammet.

Noen enkeltdiagnoser

Fabrys sykdom

Les mer

Gauchers sykdom

skyldes mangel på enzymet glucosylceremid-beta-glucosidase og er til nå beskrevet i tre varianter:
- En infantil form uten nevrologiske tegn rammer indre organer (primært leveren) og skjelettet.
- En infantil med nevrologisk utviklingsregresjon fra tre til fem måneders alder, generell stivhet, svelgvansker og tendens til anfall med stivhet i bue bakover.
- En juvenil form som starter før ti års alder med balanse- og koordinasjonsvansker og tiltagende lærevansker, ufrivillige bevegelser og spesielle forstyrrelser av øyebevegelsene.
Dette er den av de lysosomale sykdommene man har lengst erfaring med når det gjelder human stamcellebehandling i form av benmargstransplantasjon. Også enzymreplasseringterapi (ERT) er mulig.

Niemann-Picks sykdom A og B

skyldes mangel på sphingomyelinase. Bare ved type A er nervesystemet rammet, med tidlig utviklingsstagnasjon, synstap og epilepsi som følge.

Nieman-Picks sykdom C

kan presentere seg i voksen alder med cerebellar ataxia, dysartri, dysfagia, progressiv demens, vertikal blikkparese eller andre øyemotilitetsforstyrrelser, viscerale funn feks hepatosplenomegali, dystoni1. Kan også presentere seg med uspesifikke isolerte nevro-psykiatriske manifestasjoner2. Skyldes autosomal recccesiv mutasjon i NPC1 (95%) eller NPC2 (ca 4%). Diagnose: Filipin farging av hud fibroblaster (viser unormal intracellulær kolesteroltrafikk). Biomarkører: Cholestane-3b,5a,6b-triol (C-triol) og 7-ketocholesterol (7-KC) er forhøyet i plasma. Evt gentest. NPC1 og NPC2 er inkludert i flere genpanel (tidlig ataksi, epilepsi, dystoni, medfødte metabolske tilstander mm). Ved høy klinisk mistanke og negativ eller usikker primær gentest bør suppleres med flere undersøkelser ev kvantitative teknikker1. Ofte funn på MR (atrofi i cerebellum og frontallapper og T2 hvit substans signalforandringer). Foreslått behandling: miglustat (kan forsinke sykdomsprogresjon). Hjerne proton spectroskopi måling av cholin/N-acetyl aspartat kan brukes som sykdomsmarkør og longitudinell måling av behandlingsrespons. Se artikkel om behandlingsforslag3.

Krabbes sykdom

skyldes mangel på galaktosylceramid-betagalaktosidase og gir skader i myelinet både i det perifere og det sentrale nervesystem. De fleste har den infantile formen, med raskt utviklende hjerneskade ila første leveår. Den andre formen debuterer ved seks måneder til 40 års alder. Da oppstår svakhet, synstap og tilbakegang av kognitive funksjoner.
Stamcelle transplantasjon kan ha effekt4. Les mer

Metakromatisk leukodystrofi

skyldes mangel på arylsulfatase A, og gir skader i myelinet både i det perifere og det sentrale nervesystem. Dette ses ved MR, ENG og EMG. Sen infantil form med debut av gangvansker, synstap og smerter i musklene ved 12-30 måneders alder er vanligst. En adult form kan ha perifer nevropati som initialt dominerende trekk. Senere kan det komme demens og psykose. Enzymet kan måles. Noen prøver behandling med benmargstransplantasjon. Les mer

Pompes sykdom 

Les mer i kapittel om metabolske muskelsykdommer.

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

 

Kilder

Referanser

  1. Marc C. Patterson, MD; Peter Clayton, MD; Paul Gissen, MD, PhD; Mathieu Anheim, MD, PhD; Peter Bauer, PhD; Olivier Bonnot, MD, PhD; Andrea Dardis, PhD; Carlo Dionisi-Vici, MD; Hans-Hermann Klünemann, MD; Philippe Latour, PharmD; Charles M. Lourenço, MD; Daniel S. Ory, MD; Alasdair Parker, MD, PhD; Miguel Pocoví, PhD; Michael Strupp, MD; Marie T. Vanier, MD, PhD; Mark Walterfang, MBBS, PhD; Thorsten Marquardt, MD, PhD. Recommendationsforthedetection and diagnosis of Niemann-Pick disease type C An update. Neurol Clin Pract 2017;7:1–13 PMID: 29431164 PubMed
  2. Nadjar Y, Hütter-Moncada AL, Latour P, Ayrignac X, Kaphan E, Tranchant C, Cintas P, Degardin A, Goizet C, Laurencin C, Martzolff L, Tilikete C, Anheim M, Audoin B, Deramecourt V, De Gaillarbois TD, Roze E, Lamari F, Vanier MT, Héron B. Adult Niemann-Pick disease type C in France: clinical phenotypes and long-term miglustat treatment effect. Orphanet J Rare Dis. 2018 Oct 1;13(1):175. PMID: 30285904 PubMed
  3. Geberhiwot T, Moro A, Dardis A, Ramaswami U, Sirrs S, Marfa MP, Vanier MT, Walterfang M, Bolton S, Dawson C, Héron B, Stampfer M, Imrie J, Hendriksz C, Gissen P, Crushell E, Coll MJ, Nadjar Y, Klünemann H, Mengel E, Hrebicek M, Jones SA, Ory D, Bembi B, Patterson M; International Niemann-Pick Disease Registry (INPDR). Consensus clinical management guidelines for Niemann-Pick disease type C. Orphanet J Rare Dis. 2018 Apr 6;13(1):50. PMID: 29625568 PubMed
  4. Wright MD, Poe MD, DeRenzo A, Haldal S, Escolar ML.. Developmental outcomes of cord blood transplantation for Krabbe disease: A 15-year study.. Neurology 2017. pmid:28855403 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.