Nevrocysticercose

Kort om

Se oversiktsartikler 201812

Cysticercose skyldes infeksjon med larvestadiet av svinebendelormen Taenia solium. Sykdommen er endemisk i India, Latin Amerika eller Sydøst-Asia, og kan oppstå hos personer som har oppholdt seg lenge i disse områdene3. Cysticercose kan man få etter inntak av T. solium-egg, utskilt i avføringen til pasienter med voksen orm i tarmen, ved å drikke vann som inneholder egg, eller spise svin eller ukokte grønnsaker. Larvene, som utvikles fra eggene, kan slå seg ned og danne væskeholdige blærer (cysticercer) blant annet i hjernen (nevrocysticercose). Cysticercer i hjerneparenkym danner først levende cyster (vanligvis 0.5 - 1.5 cm i diameter) med et klart væskeinnhold. Cystene kan overleve i et rolig stadium i mange år grunnet aktive mekanismer for å unnslippe immunsystemet. Etterhvert vil imidlertid kroppens immunforsvar oppdage parasitten og danne en aktiv immunrespons som resulterer i cystekollaps med økende tetthet av innholdet og dannelse av granulomatøse lesjoner som kan forsvinne eller gi permanente arr. Nevrocysticercose den vanligste årsaken til epilepsi i utviklingsland. 

Diagnostikk

Diagosen baseres på klinikk og billedfremstilling støttet av serologi

Kliniske kjennetegn

Klinikken varierer etter cystenes stadium og lokalisasjon i parenkym eller ventrikkelsystemet. Cystene kan være asymptomatiske.  De vanligste symptomene er epileptiske anfall, intrakraniell hypertensjon, hodepine, fokale utfall og kognitive endringer. Sjeldenere er radikulopati, myelopati, synsforandringer, endret bevissthet og meningitt4. Cystene kan gi masselesjoner pga perifokalt ødem eller dannelse av cystesamlinger i subaracnoidalrommet.

Supplerende undersøkelser

 • MR5, CT: Typisk er cystiske parasitter (cysticerc)  ofte med en 1-2mm stor nodulus - scolex - i cysteveggen, eller 1-10mm store hyperdense knuter, kontrastladende, eller med forkalkning (sees best på CT). Cystiske parasitter kan være solitære eller multiple. Kan også vise hjerneødem pga inflammasjon, hydrocefalus eller unormal oppladning av leptomeningene eller være lokalisert til medulla. 
 • Antistoffer i blod og CSF (blot, evt ELISA6). Svært sensitiv ved 2 eller flere cystiske parasitter, men kun 50-60% sensitivitet ved en enkelt cysticerk.  Mellom 10 og 20% av individer i endemiske områder har antistoffer uten å ha aktiv infeksjon.

Diagnostiske kriterier

Se kriterier fra 20167-8 og revisjon 20179.

Differensialdiagnoser1

Cysticercose kan forveksles med andre cystiske lesjoner (araknoidalcyste, colloidcyste), cystiske tumores (metastaser-særlig lungecancer, oligoastrocytom), andre nodulære forkalkninger (cavernomer og gangliogliomer), og andre infeksjoner (tbc).

Behandling

Initial symptomatisk behandling

 • Antiepileptika10
 • Kortikosteroider ved inflammasjon (hjerneødem pga inflammasjon)
 • Kirurgi ved hydrocefalus

Antiparasittbehandling

Antiparasittbehandling er omdiskutert. De fleste bruker albendazole (ABZ) alene eller kombinert med praziquantel (PZQ), kombinert med steroider (ofte dexametason 0,1-0,2/kg/dag).

Følgende er anbefalt i oversiktsartikkel fra 20182

Parenchymale cyster Levende cyster Enkle  ABZ, 15 mg/kg/d i 1uke med steroider
Multiple ABC, 15 mg/kg/d pluss PZQ 50mg/kg/d i 10 dager med steroider
Degenererte cyster Enkle eller multiple ABZ, 15 mg/kg/d i 1uke med steroider
Ekstraparenkymale cyster Intraventrikulær  Nevroendoskopisk eksisjon
Subaraknoidal ABZ, 15 mg/kg/d i 4 uker med høydosesteroider

 

 Oppfølgning

Kontroll med MR 1-2 og 6 mnd etter avsluttet behandling (se etter oppløsning av cyster, fravær av hyperintesnitet på T2, eller forkalkning), og før seponering av antiepileptika. Hvis cystene har forsvunnet er det lite nytte av MR kontroller. Ved vekst av cystene bør rebehandling vurderes.

Prognose

God for parenchymal nevrocysticercose, dårlig for ekstraparenchymal nevrocysticercose.

Kilder

Referanser

 1. Delgado-García G, Méndez-Zurita VA, Bayliss L, Flores-Rivera J, Fleury A.. Neurocysticercosis: mimics and chameleons.. Pract Neurol. 2018. pmid:30282762 PubMed
 2. Garcia HH1.. Neurocysticercosis. Neurol Clin. 2018; Nov;36(4):: 851-864. pmid:30366559 PubMed
 3. Del Brutto OH1.. Neurocysticercosis among international travelers to disease-endemic areas. J Travel Med. 2012 Mar-Apr;19(2):112-7 . pmid: 22414036 PubMed
 4. Webb CM1, White AC Jr2.. Update on the Diagnosis and Management of Neurocysticercosis.. Curr Infect Dis Rep. 2016 Dec;18( . pmid:27787774 PubMed
 5. Dhesi B, Karia SJ, Adab N, Nair S. Imaging in neurocysticercosis. Pract Neurol 2015. pmid:25425681 PubMed
 6. Garcia HH, Nash TE, Del Brutto OH. Clinical symptoms, diagnosis, and treatment of neurocysticercosis. Lancet Neurol 2014; 12: 1202-15. pmid:25453460 PubMed
 7. Carpio A1,2, Fleury A3,4, Romo ML5,6, Abraham R7, Fandiño J8, Durán JC9, Cárdenas G3, Moncayo J10, Leite Rodrigues C11, San-Juan D3, Serrano-Dueñas M12, Takayanagui O13, Sander JW14,15. New diagnostic criteria for neurocysticercosis: Reliability and validity.. Ann Neurol. 2016 Sep;80(3):434-42. . pmid:27438337 PubMed
 8. Del Brutto OH. Diagnostic criteria for neurocysticercosis. Ann Neurol. 2016 Oct 12. pmid:27730674 PubMed
 9. Del Brutto OH, Nash TE, White AC Jr, Rajshekhar V, Wilkins PP, Singh G, Vasquez CM, Salgado P, Gilman RH, Garcia HH. Revised diagnostic criteria for neurocysticercosis.. J Neurol Sci. 2017 Jan 15;372:202-210 . pmid: 28017213 PubMed
 10. Sharma M, Singh T, Mathew A.. Antiepileptic drugs for seizure control in people with neurocysticercosis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 12;10:CD009027 . pmid:26455722 PubMed
 11. Baird RA, Wiebe S, Zunt JR, Halperin JJ, Gronseth G, Roos KL. Evidence-based guideline: treatment of parenchymal neurocysticercosis: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2013; 80: 1424-9. pmid:23568997 PubMed
 12. Garcia HH, Del Brutto OH, Nash TE, White AC Jr, Tsang VC, Gilman RH. New concepts in the diagnosis and management of neurocysticercosis (Taenia solium). Am J Trop Med Hyg 205; 72: 3-9. pmid:15728858 PubMed
 13. Abba K, Ramaratnam S, Ranganathan LN. Anthelmintics for people with neurocysticercosis. Cochrane Database Syst Rev 2010; 17: CD000215. pmid:20238309 PubMed
 14. Coyle CM. Neurocysticercosis: an update. Curr Infect Dis Rep 2014; 16: 437. pmid:25339244 PubMed
 15. Garcia HH, Gonzales I, Lescano AG, Bustos JA, Zimic M, Escalante D, Saavedra H, Gavidia M, Rodriguez L, Najar E, Umeres H, Pretell EJ; Cysticercosis Working Group in Peru. Efficacy of combined antiparasitic therapy with praziquantel and albendazole for neurocysticercosis: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2014; 14: 687-95. pmid:24999157 PubMed
 16. Huang LC, Sridhar J. Papilledema From Intraventricular Neurocysticercosis. JAMA Neurol. 2015 Jul;72(7):831 . pmid:26010581 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.