Nevrocysticercose

Kort om

Se oversiktsartikkel 20161
Cysticercose skyldes infeksjon med larvestadiet av svinebendelormen Taenia solium. Sykdommen er endemisk i India, Latin Amerika eller Sydøst-Asia, og kan oppstå hos personer som har oppholdt seg lenge i disse områdene2. Cysticercose kan man få etter inntak av T. solium-egg, utskilt i avføringen til pasienter med voksen orm i tarmen, ved å drikke vann som inneholder egg, eller spise svin eller ukokte grønnsaker. Larvene, som utvikles fra eggene, kan slå seg ned og danne væskeholdige blærer (cysticercer) i flere organer og vev; sentralnervesystemet (nevrocysticercose), hjerte, hud og muskulatur). I følge WHO er nevrocysticercose den vanligste årsaken til epilepsi i utviklingsland. Cysticercale cyster utvikles gjennom 4 stadier; levende larve, degenererte larver, reaktiv fortykning av cystemembranen, og forkalkning. Bare de to første stadiene inneholder levende cyster. 

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Klinikken er variabel, avhengig av cystenes lokalisasjon og parasittstadium. Den kan variere fra asymptomatisk til livsstruende intrakraniell hypertensjon. De vanligste symptomene er epileptiske anfall, økt intrakranielt trykk og hodepine. Sjeldenere er radikulopati, myelopati, synsforandringer, masselesjoner i CNS, slagliknende symptomer, endret bevissthet og meningitt1

Supplerende undersøkelser

 • MR3, CT: Typisk er cystiske parasitter (cysticerc)  ofte med en 1-2mm stor nodulus - scolex - i cysteveggen, eller 1-10mm store hyperdense knuter, kontrastladende, eller med forkalkning (sees best på CT). Cystiske parasitter kan være solitære eller multiple. Kan også vise hjerneødem pga inflammasjon, hydrocefalus eller unormal oppladning av leptomeningene eller være lokalisert til medulla. Lesjonene kan forsvinne spontant eller etter behandling
 • Antistoffer i blod og CSF (blot, evt ELISA4Svært sensitiv ved 2 eller flere cystiske parasitter, men kun 50-60% sensitivitet ved en enkelt cysticerk.  

Diagnostiske kriterier

Se kriterier fra 20165-6 og revisjon 20177.

Behandling


Initial symptomatisk behandling

 • Antiepileptika8
 • Kortikosteroider ved inflammasjon (hjerneødem pga inflammasjon)
 • Kirurgi ved hydrocefalus

Antiparasittbehandling

 • Ved forkalkede cyster uten levende parasitter anbefales ikke antiparasitt behandling
 • Symptomatisk parenchymal nevrocysticercose: (Albendazol® (P02C A03)) 400 mgX2 eller dosert utfra vekt (15mg/kg/dag) i 7 dager (ved enkeltlesjon) eller 10-14 dager (ved multiple lesjoner) pluss enten dexamethason (0.1 mg/kg/dag) eller prednisolon (1 mg/kg/dag) i 5-10 dager med gradvis nedtrapping bør vurderes for å redusere antall aktive lesjoner (Level B evidens) og redusere anfallsfrekvens over tid (Level B evidens)9,10,11,12. Huskeliste ved prednisolonbehandling
  • Det er mangelfull kunnskap om når man bør starte med steroider under albendazol behandlingen. Det er også usikkert om albendazol behandling kan være farlig ved hjerneødem og veldig mange lesjoner. Noen anbefaler da å starte med steroider.
  • Før oppstart av behandling anbefales å screene for tuberkulose, strongyloidose (tarmparasitt) og okulær cysticercose.
  • I en fersk RCT13 viste at kombinasjonen (Albendazol® (P02C A03)) 15mg/kg/dag og Praziquantel® (P02B A01)) 50mg/kg/dag var mer effektivt enn kun albendazol ved multiple cysticercose cyster i hjernen. Pasientene i studien startet med deksametason (0.1mg/kg/dag) for å kontrollere hjerneinflammasjon og ranitidin (300 mg per dag) for å forebygge GI symptomer en dag før oppstart av antiparasittbehandling.
 • Subarachnoidal cysticercose10: Ikke sikker evidens for behandling. Noen velger samme som over, men lenger varighet. Noen pasienter har behov for shunt. Dårlig prognose.
 • Aktiv ventrikulær cysticercose: Shunt ved obstruktiv hydrocefalus. Evt fjerning av cysticerci endoskopisk.
 • Medulla cysticercose: Evt kirurgi og albendazol/steroider.

Oppfølgning

Kontroll med MR 1-2 og 6 mnd etter avsluttet behandling (se etter oppløsning av cyster, fravær av hyperintesnitet på T2, eller forkalkning), og før seponering av antiepileptika. Hvis cystene har forsvunnet er det lite nytte av MR kontroller. Ved vekst av cystene bør rebehandling vurderes.

Prognose

God for parenchymal nevrocysticercose, dårlig for ekstraparenchymal nevrocysticercose.

Kilder

Referanser

 1. Webb CM1, White AC Jr2.. Update on the Diagnosis and Management of Neurocysticercosis.. Curr Infect Dis Rep. 2016 Dec;18( . pmid:27787774 PubMed
 2. Del Brutto OH1.. Neurocysticercosis among international travelers to disease-endemic areas. J Travel Med. 2012 Mar-Apr;19(2):112-7 . pmid: 22414036 PubMed
 3. Dhesi B, Karia SJ, Adab N, Nair S. Imaging in neurocysticercosis. Pract Neurol 2015. pmid:25425681 PubMed
 4. Garcia HH, Nash TE, Del Brutto OH. Clinical symptoms, diagnosis, and treatment of neurocysticercosis. Lancet Neurol 2014; 12: 1202-15. pmid:25453460 PubMed
 5. Carpio A1,2, Fleury A3,4, Romo ML5,6, Abraham R7, Fandiño J8, Durán JC9, Cárdenas G3, Moncayo J10, Leite Rodrigues C11, San-Juan D3, Serrano-Dueñas M12, Takayanagui O13, Sander JW14,15. New diagnostic criteria for neurocysticercosis: Reliability and validity.. Ann Neurol. 2016 Sep;80(3):434-42. . pmid:27438337 PubMed
 6. Del Brutto OH. Diagnostic criteria for neurocysticercosis. Ann Neurol. 2016 Oct 12. pmid:27730674 PubMed
 7. Del Brutto OH, Nash TE, White AC Jr, Rajshekhar V, Wilkins PP, Singh G, Vasquez CM, Salgado P, Gilman RH, Garcia HH. Revised diagnostic criteria for neurocysticercosis.. J Neurol Sci. 2017 Jan 15;372:202-210 . pmid: 28017213 PubMed
 8. Sharma M, Singh T, Mathew A.. Antiepileptic drugs for seizure control in people with neurocysticercosis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 12;10:CD009027 . pmid:26455722 PubMed
 9. Baird RA, Wiebe S, Zunt JR, Halperin JJ, Gronseth G, Roos KL. Evidence-based guideline: treatment of parenchymal neurocysticercosis: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2013; 80: 1424-9. pmid:23568997 PubMed
 10. Garcia HH, Del Brutto OH, Nash TE, White AC Jr, Tsang VC, Gilman RH. New concepts in the diagnosis and management of neurocysticercosis (Taenia solium). Am J Trop Med Hyg 205; 72: 3-9. pmid:15728858 PubMed
 11. Abba K, Ramaratnam S, Ranganathan LN. Anthelmintics for people with neurocysticercosis. Cochrane Database Syst Rev 2010; 17: CD000215. pmid:20238309 PubMed
 12. Coyle CM. Neurocysticercosis: an update. Curr Infect Dis Rep 2014; 16: 437. pmid:25339244 PubMed
 13. Garcia HH, Gonzales I, Lescano AG, Bustos JA, Zimic M, Escalante D, Saavedra H, Gavidia M, Rodriguez L, Najar E, Umeres H, Pretell EJ; Cysticercosis Working Group in Peru. Efficacy of combined antiparasitic therapy with praziquantel and albendazole for neurocysticercosis: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Infect Dis 2014; 14: 687-95. pmid:24999157 PubMed
 14. Huang LC, Sridhar J. Papilledema From Intraventricular Neurocysticercosis. JAMA Neurol. 2015 Jul;72(7):831 . pmid:26010581 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.