Klasehodepine og andre trigeminal-autonome hodepiner - TACS

Se oversiktsartikler om diagnostikk1 og behandling2 (2013).

Kort om

Trigeminale autonome cefalalgier (TACs) er en gruppe primære hodepinelidelser som kjennetegnes av ensidig hodepine og samtidig ipsilaterale autonome symptomer (rødt øye, tårer, nesetetthet, svette, miose, ptose, hovent øyelokk). Dette er tegn på parasympatisk hyperaktivitet eller sympatisk hypoaktivitet. Gruppen omfatter klasehodepine, paroksysmal hemikrani, SUNCT/SUNA og hemicrania continua. Det er svært smertefulle og invalidiserende tilstander. De skilles fra hverandre ved ulik frekvens og varighet av smerteattakker, samt karakteristisk respons på behandling.

Karakteristika ved ulike TACs3,4,5,6.

  Klasehodepine Paroksysmal hemikrani SUNCT Hemicrania continua
  Epidemiologi
Kjønnsrate K:M 1:3-6 2-3:1 1:8-12 2:1
Prevalens 0,1% 0,02% Meget sjelden 0,05%
  Smerte
Intensitet Ekstremt høy Høy Moderat til høy Moderat
Varighet av anfall 15-180 min 2-30 min 1-600 sek Kronisk hodepine
Anfallsfrekvens 0,5-8 per dag >5 per dag over halparten av tiden > 1 per dag over halvparten av tiden  
  Autonome
Ledsagersymptomer Ja Ja Ja Ja
  Behandling
Effekt av indometacin Nei Ja Nei Ja
Anfallsbehandling Sumatriptan injeksjon/spray
Oksygen
Ingen Ingen Ingen
Forebyggende behandling Verapamil, lithiumsulfat Indometacin Lamotrigin Indometacin

Klasehodepine

Se norsk oversiktsartikkel (2015)7, og oversikt i Lancet neurology (2018)8

Kort om

Klasehodepine er vanligst blant menn (ca. 75 %) og er kjent som den mest smertefulle av hodepinene. Alder ved debut er vanligvis 20-40 år. Klasehodepine har en prevalens på 80-100 per 100.000 innbyggere9. Permanent remisjon ses, men etter femten års sykdom vil 80% av pasientene fortsatt ha anfall10

Diagnostikk

Klinisk bilde

Smerteattakkene ved klasehodepine (tidligere kalt clusterhodepine eller Hortons hodepine) er strikt ensidige, men hos et lite antall pasienter (ca. 15%) kan hodepinen skifte til motsatt side i løpet av livet. Attakkene varer vanligvis mellom 45 og 90 minutter, med brå start og avslutning. Under de verste anfallene er smertene uutholdelige og pasientene klarer ofte ikke å ligge i ro. De går typisk frem og tilbake over gulvet. Attakkene kan utløses av alkohol, histaminer, nitroglycerin og aktivitet. Kommer hos mange på fast tidspunkt av døgnet, ofte nattlige anfall en til to timer etter at personen har falt i søvn. Hos noen av pasientene kommer klaseperiodene på samme tid av året hver gang. Periodene forekommer hyppigere om våren og høsten enn resten av året. Migrenøse symptomer (kvalme, oppkast, foto- og fonofobi) forekommer hos enkelte personer med klasehodepine.

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 beta4

 • A. Minst fem attakk som oppfyller kriteriene B-D
 • B. Intens eller svært intens ensidig smerte som er lokalisert orbitalt, supraorbitalt og/eller i tinningen, som varer mellom 15 og 180 minutter ubehandlet
 • C. Hodepinen ledsages av minst et av de følgende tegn
  1. Minst et av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
   • a) Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
   • b) Tetthet i og/eller renning fra nesen
   • c) Øyelokksødem
   • d) Svetting i panne og/eller ansikt
   • e) Rødme i panne og/eller ansikt
   • f) Følelse av tetthet i øret
   • g) Miose og/eller ptose
  2. En følelse av rastløshet eller agitasjon
 • D. Frekvens av smerteattakkene fra en gang annenhver dag til åtte ganger daglig i mer enn halvparten av tiden lidelsen er aktiv
 • E. Ikke bedre forklart av annen diagnose

Episodisk klasehodepine: Minst to klaseperioder (anfall som kommer i serie over en viss tidsperiode) av varighet syv dager til et år adskilt av smertefritt intervall av minst en måneds varighet. Klaseperiodene varer vanligvis fra fire uker til tre måneder. Ca. 80-90% har denne formen. De fleste har en til to klaseperioder i året.

Kronisk klasehodepine: Smerteattakker i over et år uten smertefrie perioder av minst en måneds varighet. Ca. 10-20% har denne formen.

Utredning

Bildediagnostikk er ikke nødvendig ved typisk episodisk klasehodepine og normal nevrologisk undersøkelse. Ved atypiske tilfeller, unormal nevrologisk undersøkelse, behandlingsrefraktær klasehodepine, sen debutalder, posttraumatisk klasehodepine og kronisk klasehodepine bør det foretas MR caput med hypofyse og evt MR angio. Bildediagnostikk foretas først og fremst for å utelukke romoppfyllende prosesser og malformasjoner i midtlinjen3, eller patologi ved sinus cavernosus, hypofysen og hypothalamus11, eller kardisseksjon. Man skiller klasehodepine fra andre TACs først og fremst ut ifra anfallsvarighet.

Blokkade av n. occipitalis major12: Occipitalisblokkade kan brukes diagnostisk ved mistanke om cervicogen hodepine eller forsøkes terapeutisk ved klasehodepine og andre ensidige hodepiner som occipitalisnevralgi.

 • Finn riktig sted: Palper protuberantia occipitalis externa i midtlinjen, og gå ca. 2 cm ned og 2 cm til siden. Her er det lettest å treffe nerven (kan ofte palperes i ca. 0,5 cm dybde). Gå ned til benet og injiser ca 1/3 her, 1/3 litt medialt, og 1/3 litt lateralt
 • Hva skal man bruke: F. eks 1-3 ml med 0,25 eller 0,5 % bupivacaine (Marcain® (N01B B01)). Unngå intravaskulær injeksjon (aspirer)
 • Fortolkning av resultatet: Positiv test krever at man oppnår både midlertidig smertefrihet og nummenhet i innervasjonsområdet for nerven. Effekten kommer som oftest innen en halv time og forsvinner igjen etter noen timer

Behandling13

Alkoholinntak kan forverre klasehodepine og bør unngås i klaseperioder. Pasientene har ofte god effekt av medikamentell behandling. Valg av behandling bør baseres på hodepinefrekvens, pasientens komorbiditet og bivirkninger av medikamentene.

Anfallskuperende behandling

 1. Sumatriptan 6 mg sc (level A), kan brukes to ganger daglig over lengre perioder ved denne tilstanden (gir raskere effekt enn nesespray14). Triptaner er kontraindisert ved ukontrollert hypertensjon, iskemiske hjertelidelser, cerebrovaskulære lidelser og perifere vaskulære lidelser.
 2. Oksygen 100 % på maske, 7-12 l/min i 10-15 minutter virker raskt hos mange (70-80%), særlig ved noe mildere anfall i begynnelsen eller slutten av perioden (level A). Inhalasjon skal foretas i sittende, oppreist posisjon
  Link til informasjon om bruk av oksygen
  Link til søknadsskjema for utlån av behandlingshjelpemidler
 3. Sumatriptan 20 mg nesespray 2-3 ganger daglig ved anfall (level B) eller  Zolmitriptan nasal 5 mg maksimalt to ganger daglig (level A). Den vanligste bivirkningen er bitter smak i munnen etter bruk av nesespray.

Overgangsbehandling

Overgangsbehandling gir rask suppresjon av attakker for en begrenset periode, f. eks mens en avventer effekt av forebyggende behandling (som ofte først kommer etter noen uker), eller ved episodisk klasehodepine når en ønsker å bryte en klase uten å nødvendigvis starte forebyggende behandling. Overgangsbehandling er spesielt gunstig for pasienter med høy anfallsfrekvens

 1. Prednisolon® 80 mg daglig i fem dager. Deretter nedtrapping med 10 mg per dag. Forebygg ulcus med protonpumpehemmer (feks lansoprazol 15mg X 1, eller omeprazol 20mg X1) eller H2blokker (feks ranitidin 150 mg X 2).
 2. Suboccipitale steroidinjeksjoner15,16,17, f. eks 0,5-1,0 ml Celeston Chronodose evt. blandet med lokalanestetikum (se Felleskatalogen). Suboccipital injeksjon av langtidsvirkende steroider har vist seg effektiv som profylakse ved klasehodepine15,18 (level B). Blokkade av n. occipitalis major kan ha forebyggende effekt i fire uker etter injeksjon15. Blokkaden ga signifikant reduksjon i hodepineattakker hos ca. to tredjedeler i to studier19,20.
 3. IV dihydergot (repeterte injeksjoner over tre dager). Se prosedyre

Forebyggende medikamentell behandling

Forebyggende behandling er den viktigste behandlingen og skal startes opp så fort som mulig ved en ny periode med klasehodepine. Siden mange pasienter har opptil åtte anfall daglig vil anfallsbehandling alene kunne føre til overmedisinering og toksisitet. Målet er å hemme anfall og beholde remisjon i den tiden klaseperioden er forventet å vare. Noen pasienter har bedre effekt av en kombinasjon av flere medikamenter enn av monoterapi med stor dose. Ved anfallsfrihet i over 14 dager bør nedtrapning av forebyggende medisin forsøkes.

Se skjematisk oversikt over forebyggende behandling kopiert fra 21

 1. Verapamil (Isoptin Retard® (C08D A01)) 120 mg x 2. Dosen kan økes til effekt eller 960 mg daglig. Ved så høye doser bør man ta EKG etter 10 dager og hver sjette måned mtp økt PR tid. (Noen foreslår EKG ved hver doseøkning). Kan øke med 80 mg om gangen opp til 480 mg. Etter det kan en øke med 40 mg om gangen, men da skal det gå minst tre dager mellom hver doseøkning. Full effekt etter 2-3 uker. Bivirkninger er bl. a bradykardi, ankelødem og forstoppelse. Hvit resept.
 2. Lithiumsulfat (Lithionit): Initialt 6 mmol morgen og kveld (12 mmol/døgn). Etter en uke bestemmes serumkonsentrasjonen 12 timer etter siste kveldsdose. Gjenta målingen 1-2 ganger og beregn vedlikeholdsdose, veiledende vedlikeholdsdose er 4-10 42 mg depottabletter fordelt på morgen og kveld. Basert på konsensus anbefales plasmanivå 0,6-1,2mmol/L7. Før behandling kontrolleres EKG, vekt og blodprøver (K, Na, kreatinin, TSH). Bedre hos de med kronisk enn episodisk form for klasehodepine. (Level C)
 3. Topiramat: Anbefalt dose minst 100 mg/dag, startdose på 25 mg22-25. Obs teratogenisitet
 4. Valproat: Dosering som ved epilepsibehandling, tilstrebe serumnivå 300-700 µmol/l. Obs levertoksisitet og teratogenistet (level C)
 5. Melatonin: 10 mg daglig (level C)

Behandling som ikke tilbys i Norge

Det finnes en del behandlinger som ikke tilbys rutinemessig i Norge, men som brukes ved noen senter i utlandet og kan vurderes hos enkeltpasienter. Se oversikt over effekt og bivirkninger26. Nevrostimulasjon av sphenopalatina ganglion brukes som anfallsbehandling i blant annet Danmark. I noen land gis methysergid tabletter og ergotaminpreparater som profylaktisk behandling, men methysergid spesielt kan gi alvorlige bivirkninger. Dyp hjerne stimulering er brukt i noen refraktære tilfeller27, og noninvasiv vagusnervestimulering har vist effekt ved episodisk klasehodepine28. De pasientene som ikke responderer på medikamentell behandling kan ha nytte av occipital nervestimulering29-30.
To monoklonale antistoff (fremanezumab og galcanezumab) er under uttesting8.

Behandling under graviditet

Anfallsbehandling: Oksygen kan benyttes. Sumatriptan kan anvendes. Konsekvenser av triptaninntak på diende barn er lite omtalt i litteraturen, men det er kjent at sumatriptan utskilles i morsmelk31. Sumatriptan har kort halveringstid (ca to timer) og lav oral biotilgjengelighet. Nye retningslinjer godkjenner amming kort tid etter triptaninntaket32. Ergotamin er kontraindisert.

Profylaktisk behandling: Verapamil og prednisolon kan anvendes. Lithiumsulfat (Lithionit) kan anvendes ved sterk indikasjon. Ergotamin og methysergid er kontraindisert.

Paroxysmal hemicrani

Diagnostikk

Klinisk bilde

Paroksysmal hemikrani er en sjelden tilstand som ligner mye på klasehodepine. Den adskiller seg ved hyppigere og kortere attakker, er ofte kronisk uten anfallsopphopning i klaser, kan ha smerter mellom anfall og er vanligst hos kvinner. Den responderer dramatisk og absolutt på indometacin. Kan debutere i alle aldre.

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 beta4

 • A. Minst 20 attakker som oppfyller kriteriene B-E
 • B. Intens ensidig smerte som er lokalisert orbitalt, supraorbitalt og/eller i tinningen, som varer mellom 2 og 30 minutter
 • C. Minst et av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
  1. Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
  2. Tetthet i og/eller renning fra nesen
  3. Øyelokksødem
  4. Svetting i panne og/eller ansikt
  5. Rødme i panne og/eller ansikt
  6. Følelse av tetthet i øret
  7. Miose og/eller ptose
 • D. Attakker med frekvens >5 per dag mer enn halvparten av tiden
 • E. Attakker stoppes helt av terapeutiske doser med indometacin
 • F. Ikke bedre forklart av annen diagnose

Episodisk paroksysmal hemikrani: Minst to anfall med paroksysmal hemikrani som varer fra syv dager til et år (uten behandling) og er separert av smertefrie remisjonsperioder på over en måned. Ca 20% har denne typen.

Kronisk paroksysmal hemikrani: Anfall med paroksysmal hemikrani som varer i over et år uten remisjon eller med remisjonsperioder som varer i mindre enn en måned. Ca 80% har denne typen.

Utredning

Indometacintest: (Registreringsfritak: Indomet®): 25 mg x 3 i tre dager, 50 mg x 3 i tre dager. Pasientinformasjon om indometacintest

MR caput med hypofyse

Behandling

Indometacin profylaktisk, ofte årevis, bør prøve seponering hver sjette måned. Vanlig vedlikeholdsdose er 25-100 mg daglig, men doser opptil 200 mg daglig kan brukes (level A). Bør administreres tre ganger daglig pga. kort halveringstid på fire timer3. Gastrointestinale bivirkninger er et problem, og kombinasjon med medikamenter som beskytter ventrikkelslimhinnen er ofte nødvendig, f. eks omeprazol 20 eller 40 mg. Ved episodisk paroksysmal hemikrani bør indometacin gis litt lenger enn episoden varer og så trappes gradvis ned.
De som ikke tåler indometacin kan prøve verapamil33-34 (level C).
Noninvasiv vagusstimulering har vist effekt i en liten studie på 15 pasienter (9 hemikrania continua og 6 paroksysmal hemikrani)35.

SUNCT/SUNA

SUNCT er en forkortelse for "short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing" og SUNA er en forkortelse for "short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms".

Diagnosekriterier for short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks i følge ICHD-3 beta

 • A. Minst 20 attakker som oppfyller kriteriene B-D
 • B. Moderat eller alvorlig ensidig smerte med orbital, supraorbital, temporal og/eller annen trigeminal distribusjon, som varer mellom 1 og 600 sekunder og forekommer som enkle stikk, serier av stikk eller i et sagtannmønster
 • C. Minst et av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
  1. Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
  2. Tetthet i og/eller renning fra nesen
  3. Øyelokksødem
  4. Svetting i panne og/eller ansikt
  5. Rødme i panne og/eller ansikt
  6. Følelse av tetthet i øret
  7. Miose og/eller ptose
 • D. Attakker med frekvens på minst et om dagen i mer enn halvparten av tiden mens lidelsen er aktiv
 • E. Ikke bedre forklart av annen diagnose

SUNCT: Attakker som oppfyller kriteriene ovenfor og samtidig har både konjunktival injeksjon og tåreflod.

SUNA: Attakker som oppfyller kriteriene ovenfor og kun har enten konjunktival injeksjon eller tåreflod eller ingen av delene.

Episodisk SUNCT/SUNA: Minst to anfall som oppfyller kriteriene på SUNCT/SUNA som varer fra syv dager til et år (uten behandling) og er separert av smertefrie remisjonsperioder på over en måned.

Kronisk SUNCT/SUNA: Anfall som oppfyller kriteriene på SUNCT/SUNA som varer i over et år uten remisjon eller med remisjonsperioder som varer i under en måned.

Attakkene kan trigges av tygging, snakking eller berøring. Etter trigging er det ingen refraktærperiode. Hos enkelte pasienter med denne typen symptomer har man sett patologi i bakre skallegrop samt mulig vaskulær kompresjon av trigeminusnerven på MR. MR med angiografi bør tas.

Differensialdiagnose

Trigeminusnevralgi: Det er ikke tydelige autonome symptomer ved trigeminusnevralgi og det er en refraktær periode etter at pasienten har blitt utsatt for triggerfaktoren.

Behandling

Overgangsbehandling (for å bryte attakkserie): Iv lidokain, eller blokkade av n.occipitalis med f. eks (Celeston Chronodose® (H02A B01)) evt blandet med lokalanestetikum.

Profylakse: Lamotrigin (Lamictal®) er førstevalg36. Topiramat og gabapentin kan også forsøkes. Lidelsen kan skyldes nevrovaskulær konflikt og noen har nytte av mikrovaskulær dekompresjon (MVD) av trigeminus37. Evt. occipital nervestimulering eller deep brain stimulation (DBS).

Hemicrania continua

Hemicrania continua er en kronisk daglig hodepine. Migrenøse symptomer som fotofobi og fonofobi ses ofte.

Diagnosekriterier i følge ICHD-3 beta4

 • A. Ensidig hodepine som oppfyller kriteriene B-D
 • B. Til stede i >3 måneder, med forverringer av moderat til sterk intensitet
 • C. En eller begge av følgende:
  1. Minst et av de følgende symptomer eller tegn ipsilateralt til hodepinen:
   • a) Konjunktival injeksjon og/eller tåreflod
   • b) Tetthet i og/eller renning fra nesen
   • c) Øyelokksødem
   • d) Svetting i panne og/eller ansikt
   • e) Rødme i panne og/eller ansikt
   • f) Følelse av tetthet i øret
   • g) Miose og/eller ptose
  2. En følelse av rastløshet eller agitasjon, eller forverrelse av smerter ved bevegelse
 • D. Responderer absolutt på terapeutiske doser med indometacin
 • E. Ikke bedre forklart av annen diagnose

Indometacintest kan gjøres diagnostisk (Registreringsfritak: Indomet®): 25 mg x 3 i tre dager, 50 mg x 3 i tre dager. Pasientinformasjon om indometacintest

Behandling

Indometacin: Ofte årevis, bør prøve seponering hver sjette måned. Vanlig vedlikeholdsdose er 25-100 mg daglig, men doser opptil 200 mg daglig kan brukes. Pasienten finner ofte ut hva laveste effektive dose er. Gastrointestinale bivirkninger er et problem, og kombinasjon med medikamenter som beskytter ventrikkelslimhinnen er ofte nødvendig, f. eks omeprazol 20 eller 40 mg. Alternativer til indometacin (eller "indometacinsparende") rapportert i kasuistikker kan være pregabalin37, botulinumtoksin type A38 eller melatonin39.

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Kompetansemiljø

Referanser

 1. May A. Diagnosis and clinical features of trigemino-autonomic headaches. Headache. 2013; 53: 1470-8. pmid:24090530 PubMed
 2. Pareja JA, Alvarez M.. The usual treatment of trigeminal autonomic cephalalgias.. Headache. 2013; 53: 1401-14. pmid:24090529 PubMed
 3. May A, Leone M, Afra J, Linde M, Sándor PS, Evers S, Goadsby PJ; EFNS Task Force. EFNS guidelines on the treatment of cluster headache and other trigeminal-autonomic cephalalgias. Eur J Neurol 2006; 13: 1066-77.
 4. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version).. Cephalalgia 2013; 33: 629-808. pmid:23771276 PubMed
 5. Bendtsen, L., Birk, S., Kasch, H., Aegidius, K., Sørensen, P. S., Thomsen, L. L., & Jensen. Referenceprogram - Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Eget forlag, 1-71: , 2010.
 6. Cittadini E, Goadsby PJ. Update on hemicrania continua. Curr Pain Headache Rep. 2011 Feb;15(1):51-6 . pmid:21080113 PubMed
 7. Alstadhaug KB, Ofte HK.. Cluster headache.. Tidsskr Nor Laegeforen. 2015; Aug 25;135(15):: 1361-1364. pmid: 26315237 PubMed
 8. Hoffmann J, May A. Diagnosis, pathophysiology, and management of cluster headache. Lancet Neurol. 2018 Jan;17(1):75-83. doi: 10.1016/S1474-4422(17)30405-2. Epub 2017 Nov 23. Review. PMID: 29174963 PubMed
 9. Katsarava Z, Obermann M, Yoon MS, Dommes P, Kuznetsova J, Weimar C, Diener HC. Prevalence of cluster headache in a population-based sample in Germany. Cephalalgia. 2007 Sep;27(9):1014-9 . pmid:17666085 PubMed
 10. Bahra A, May A, Goadsby PJ. Cluster headache: a prospective clinical study with diagnostic implications. Neurology. 2002 Feb 12;58(3):354-61 . pmid:11839832 PubMed
 11. Goadsby PJ, Cohen AS, Matharu MS. Trigeminal autonomic cephalalgias: diagnosis and treatment. Curr Neurol Neurosci Rep. 2007 Mar;7(2):117-25 . pmid:17355838 PubMed
 12. Tobin J, Flitman S. Occipital nerve blocks: when and what to inject?. Headache. 2009 Nov-Dec;49(10):1521-33 . pmid:19674126 PubMed
 13. Francis GJ, Becker WJ, Pringsheim TM. Acute and preventive pharmacologic treatment of cluster headache. Neurology 2010; 75: 463-73. Neurology
 14. Law S, Derry S, Moore RA. Triptans for acute cluster headache. Cochrane Database Syst Rev 2013; 7: CD008042. pmid:24353996 PubMed
 15. Ambrosini A, Vandenheede M, Rossi P, Aloj F, Sauli E, Pierelli F, Schoenen J. Suboccipital injection with a mixture of rapid- and long-acting steroids in cluster headache: a double-blind placebo-controlled study. Pain 2005; 118: 92-6.
 16. Leroux E, Valade D, Taifas I, Vicaut E, Chagnon M, Roos C, Ducros A. Suboccipital steroid injections for transitional treatment of patients with more than two cluster headache attacks per day: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2011; 10: 891-7.
 17. Lambru G, Abu Bakar N, Stahlhut L, McCulloch S, Miller S, Shanahan P, Matharu MS. Greater occipital nerve blocks in chronic cluster headache: a prospective open-label study. Eur J Neurol 2014; 21: 338-43. pmid:24313966 PubMed
 18. Magnoux E. Greater occipital nerve blockade for cluster headache. Cephalalgia. 2004 Mar;24(3):239 . pmid:15009021 PubMed
 19. Anthony M. Arrest of attacks of cluster headache by local steroid injection of the occipital nerve. Rose C, ed. Migraine: Basel: Karger, 1985.
 20. Peres MF, Stiles MA, Siow HC, Rozen TD, Young WB, Silberstein SD. Greater occipital nerve blockade for cluster headache. Cephalalgia. 2002 Sep;22(7):520-2 . pmid:12230593 PubMed
 21. Lambru G, Matharu MS.Trigeminal autonomic cephalalgias: A review of recent diagnostic, therapeutic and pathophysiological developments.Ann Indian Acad Neurol. 2012 Aug;15(Suppl 1):S51-61.PMID:23024564 PubMed
 22. McGeeney BE. Topiramate in the treatment of cluster headache. Curr Pain Headache Rep. 2003 Apr;7(2):135-8 . pmid:12628055 PubMed
 23. Förderreuther S, Mayer M, Straube A.. Treatment of cluster headache with topiramate: effects and side-effects in five patients. Cephalalgia. 2002 Apr;22(3):186-9 . pmid:12047455 PubMed
 24. Rozen TD. Antiepileptic drugs in the management of cluster headache and trigeminal neuralgia. Headache. 2001 Nov-Dec;41 Suppl 1:S25-32 . pmid:11903537 PubMed
 25. Leone M, Dodick D, Rigamonti A, D'Amico D, Grazzi L, Mea E, Bussone G. Topiramate in cluster headache prophylaxis: an open trial. Cephalalgia. 2003 Dec;23(10):1001-2 . pmid:14984235 PubMed
 26. Láinez MJ, Guillamón E. Cluster headache and other TACs: Pathophysiology and neurostimulation options.Headache. 2017 Feb;57(2):327-335. PMID: 28128461 PubMed
 27. Akram H, Miller S, Lagrata S, Hariz M, Ashburner J, Behrens T, Matharu M, Zrinzo L. Optimal deep brain stimulation site and target connectivity for chronic cluster headache.Neurology. 2017 Oct 13. pii: 10.1212/WNL.0000000000004646. PMID: 29030455 PubMed
 28. Silberstein SD, Mechtler LL, Kudrow DB, Calhoun AH, McClure C, Saper JR, Liebler EJ, Rubenstein Engel E, Tepper SJ; ACT1 Study Group. Non-Invasive Vagus Nerve Stimulation for the ACute Treatment of Cluster Headache: Findings From the Randomized, Double-Blind, Sham-Controlled ACT1 Study..Headache. 2016 Sep;56(8):1317PMID: 27593728 PubMed
 29. Burns B, Watkins L, Goadsby PJ. Treatment of intractable chronic cluster headache by occipital nerve stimulation in 14 patients. Neurology 2009; 72: 341-5. Neurology
 30. Mueller O, Diener HC, Dammann P, Rabe K, Hagel V, Sure U, Gaul C. Occipital nerve stimulation for intractable chronic cluster headache or migraine: a critical analysis of direct treatment costs and complications. Cephalalgia. 2013; 33: 1283-91. pmid:23814173 PubMed
 31. Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Yapp P, Dusci LJ, Paech M, Ilett KF. Distribution and excretion of sumatriptan in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1996 Mar;41(3):217-21 . pmid:8866921 PubMed
 32. Amundsen S, Nordeng H, Nezvalová-Henriksen K, Stovner LJ, Spigset O. Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding. Nat Rev Neurol. 2015 Apr;11(4):209-19 . pmid:25776823 PubMed
 33. Evers S, Husstedt IW. Alternatives in drug treatment of chronic paroxysmal hemicrania. Headache. 1996 Jul-Aug;36(7):429-32 . pmid:8783475 PubMed
 34. Shabbir N, McAbee G. Adolescent chronic paroxysmal hemicrania responsive to verapamil monotherapy. Headache. 1994 Apr;34(4):209-10 . pmid:8014035 PubMed
 35. Tso AR, Marin J, Goadsby PJ. Noninvasive Vagus Nerve Stimulation for Treatment of Indomethacin-Sensitive Headaches.JAMA Neurol. 2017 Oct 1;74(10):1266-1267. PMID: 28846758 PubMed
 36. Favoni V, Grimaldi D, Pierangeli G, Cortelli P, Cevoli S. SUNCT/SUNA and neurovascular compression: new cases and critical literature review. Cephalalgia 2013; 33: 1337-48. pmid:23800827 PubMed
 37. Kikui S, Miyahara J, Kashiwaya Y, Takeshima T.. Successful treatment of hemicrania continua with a combination of low-dose indomethacin and pregabalin: a case report. Rinsho Shinkeigaku. 2014;54(10):824-6 . pmid:25342018 PubMed
 38. Khalil M, Ahmed F. Hemicrania continua responsive to botulinum toxin type a: a case report. Headache. 2013 May;53(5):831-3 . pmid: 23534367 PubMed
 39. Hollingworth M, Young TM.. Melatonin responsive hemicrania continua in which indomethacin was associated with contralateral headache. Headache. 2014 May;54(5):916-9 . pmid:24261314 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Christine Matre, stud med
 • Erling Tronvik, spesialist i nevrologi, overlege, PhD
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.