Fordeler og ulemper vedd forskjellige antiepileptika

Oversikt over noen fordeler og ulemper ved forskjellige medikamenter17

FordelerUlemper
KarbamazepinHøy evidens for effekt ved fokale anfall, lang erfaring, billig, stemningsstabiliserendeEnzyminduserende, høyt interaksjonspotensiale, hyponatremia (særlig hos eldre)
LevetiracetamHøy evidens for effekt ved fokale anfall, rask titrering, ikke enzym induserende, ingen signifikante interaksjonerPsykiatriske bivirkninger
GabapentinIkke enzyminduserende, rask titrering, effektiv mot nevropatisk smerteLav evidens for effekt (untatt hos eldre), vektøkning
LamotriginHøy evidens for effekt hos eldre, ikke enzym induserende, effektiv ved bipolar lidelse. Kan ev. doseres én gang dagligLangsom titrering, spesielle dosehensyn ved kombinasjon med valproat, p-piller kan gi fall i konsentrasjon
OkskarbazepinLavt potensiale for enzyminduksjon, lavere risk for utslett enn ved karbamazepinHøyere risiko for hyponatremi enn karbamazepin, reduserer s-kons av p-piller
ValproatBest evidens for effekt ved primær generalisert epilepsi (for eksempel JME), rask titrering, stemningsstabiliserendeEnzym hemmer, et visst interaksjonspotensiale, vektøkning, teratogent
TopiramatHøy evidens for effekt. Også effektiv som migrene profylakse, lavt potensiale for enzyminduksjonLangsom titrering, kognitive bivirkninger
FenobarbitalLang erfaring, svært billig, doseres en gang dagligEnzyminduserende, høyt interaksjons potensiale, kognitive og adferdsmessige bivirkninger
FenytoinHøy evidens for effekt, rask titrering, lang erfaring, billig, mulig å dosere en gang dagligKomplisert farmakokinetikk, enzym induserende, høyt interaksjonspotensiale, kosmetiske bivirkninger

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.