LIS anbefalinger for MS 2017

Ved spørsmål ta kontakt med Anne.Helen.Ognoy@sykehusinnkjop.no


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.