Vitamin D

Les mer om temaet i Norsk MS-veileder kapittel 7 (Livsstilsråd og miljøfaktorer)

Vitamin D nivå er assosiert med både risiko for å få MS og sykdommens alvorlighetsgrad, men det er mangelfull evidens for effekt av vitamin D inntak på sykdomsforløpet1. Det er ikke etablert sikre grenser for hvilket vitamin D-nivå i blodet som er optimalt, men nivåer over 100nmol/L kan synes nødvendig.

Forebyggende behandling: Hvilken dose vitamin D som behøves for å evt oppnå et beskyttende nivå er ikke kjent, men det kan hos enkelte være så mye som 4000 IU daglig2. Imidlertid har inntak av minst 400 IU daglig også vist en beskyttende effekt. 

 1 ss tran (10 ml) gir  800 IU vit D. To trankapsler (Møllers dobbel) gir 600 IU vit D.

Veldig store doser vit-D kan gi hyperkalsemi, redusert benmineralisering, hjerte-og nyresvikt3

Hovedkildene til vitamin D i norsk kosthold er fet fisk, beriket smør og margarin4.

Kilder

Referanser

  1. Røsjø E, Steffensen LH, Jørgensen L, Lindstrøm JC, Šaltytė Benth J, Michelsen AE, Aukrust P, Ueland T, Kampman MT, Torkildsen Ø, Holmøy T. Vitamin D supplementation and systemic inflammation in relapsing-remitting multiple sclerosis. J Neurol. 2015 Dec;262(12):2713-21 . pmid:26429571 PubMed
  2. Dobson R, Cock HR, Brex P, Giovannoni G. Vitamin D supplementation. Pract Neurol. 2018 Feb;18(1):35-42. doi: 10.1136/practneurol-2017-001720. Epub 2017 Sep 25.PMID: 28947637 PubMed
  3. Neurol Clin. 2013 Aug;31(3):827-45. doi: 10.1016/j.ncl.2013.03.010. Epub 2013 May 17. Update on therapeutic options for multiple sclerosis. McCoyd M. PMID: 23896508 PubMed
  4. Reiter L, Stenberg-Nilsen H. For høyt innhold av vitamin D i kosttilskudd? Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Dec 21;137(1). doi: 10.4045/tidsskr.17.1013. Print 2018 Jan 9. Norwegian. No abstract available. PMID: 29313618 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.