Pasientforløp ved attakkvis MS

DiagnostikkBehandlingsstartOppfølgningBehandlingsskift

Nevrologiske symptomer som kan representere første MS attakk

Ta stilling til om diagnosekriteriene for MS er oppfylt

Informer om diagnose
CIS: Muntlig og skriftlig
MS: Muntlig og skriftlig

Drøft immunmodulerende behandling: Informer muntlig og skriftlig (førstelinje- og andrelinjebehandling)

Avtal oppfølgning
Tildel fast nevrolog
Vurder beandlingsstart

Forutsetning:
  • Indikasjonen er nøye vurdert
  • Pasienten er nøye informert og har fått tilbud om samvalg

Praktisk gjennomføring
Start så fort som mulig
Følg oppstartsprosedyrene for hvert medikament.
Bestill MR etter 3-6mnd for "re-baseline"

Time hos fast nevrolog minst årlig
Monitorering av behandling
Ved mistanke om attakk

Bivirkninger: Vurder skifte på samme behandlingsnivå kan

Sykdomsaktivitet (les mer): Vurder behandlingseskalering

Forutsetning for skifte av immunmodulerende behandling er som ved oppstart


Praktisk gjennomføring

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spasielist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.