Osteoporose og MS

Pasienter med MS har økt risiko for redusert bentetthet og frakturer1,2,3. Det er anbefalt å undersøke bentetthet (DXA) hos alle over 40 år, med kontroller hvert 2-3 år. Vurder bifosfonatbehandling hos pasienter med EDSS > 6 og osteopeni4.

Kilder

Referanser

  1. Tyblova M, Kalincik T, Zikan V, Havrdova E.. Impaired ambulation and steroid therapy impact negatively on bone health in multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2014 . pmid:24931814 PubMed
  2. Steffensen LH, Mellgren S, Kampman MT. Predictors and prevalence of low bone mineral density in fully ambulatory persons with multiple sclerosis. J Neurol. 2010 ; Mar;257(3):: 410-8. pmid:19795152 PubMed
  3. Moen SM, Celius EG, Sandvik L, Nordsletten L, Eriksen EF, Holmøy T.. Low bone mass in newly diagnosed multiple sclerosis and clinically isolated syndrome.. Neurology. 2011 ; Jul 12;77(2): 151-7. pmid:21747073 PubMed
  4. McKenna MJ1, Holmøy T. Approach to bone protection in multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2014 . pmid:24986035 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.