Nyttige adresser - MS

 • Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av MS
 • Nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølgning av Multippel Sklerose
 • Nasjonal Kompetansetjeneste for MS: holder til på Haukeland universitetssykehus i Bergen. Tjenesten formidler informasjon om MS, driver forskning, fagutvikling, kvalitetsforbedringsarbeid og undervisning. Norsk MS-register og biobank er en del av kompetansetjenesten og fører oversikt over antall personer med MS og samler andre opplysninger som kan brukes i forskningen.
  Les mer på nettsiden:
  Epost: mskompetanse@helse-bergen.no
  Telefon: 55 97 55 03
  Telefaks 55 97 59 01
  Informasjonstelefonene for MS: 55 97 51 23 / 55 97 60 76. Telefontid mandag-torsdag Kl. 10.00 - 14.30​
 • MS-forbundet: En interesseorganisasjon for personer med MS og deres pårørende. Dette er en arena hvor pasienter og pårørende kan søke råd, få støtte,veiledning , kunnskap og hjelp til å takle sykdommen på best mulig måte. Det gis ut et medlemsblad og det fins en hjemmeside.
  Kontaktinformasjon:
  Tollbugata 35,
  0157 Oslo
  Telefon: 22 47 79 90
  Internett: http://www.ms.no
  Epost: epost@ms.no
 • MS-Senteret Hakadal AS
  Beliggenhet i Hakadal. Et tverrfaglig ressurssenter innen MS-rehabilitering. MS-senteret er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Det tilbys to typer opphold:
  • Informasjonskurs for personer som har fått diagnosen MS. Hensikten er å systematisk forebygge på et tidlig stadium. Virkemidler er informasjon, samtalegrupper og nettverksarbeid. Oppholdets varighet er ca.14 dager.
  • Rehabiliteringsopphold: Det arbeides etter en internasjonal modell som innebærer at det er en selv som må ha et aktivt forhold til egen rehabilitering. Det utarbides mål for oppholdet og de ulike faggruppene tilbyr sine tjenester etter et individuelt tilpasset program. Oppholdetsvarighet er på ca.4 uker.
  Kontaktinformasjon:
  Epost: info@ms-senteret.org
  Internett: www.ms-senteret.org
  Telefon: 67 07 63 95
 • NKS Helsehus (tidligere Eiksåsen MS-hjem) gir vurderings- og rehabiliteringsopphold til mennesker med langtkommet MS. Det er et landsdekkende tilbud på spesialisthelsetjenestenivå. Oppholdet finansieres etter avtale med de regionale helseforetakene. Dette er en privat institusjon som eies og drives av Sanitetsforeningen. Hjemmet ligger i Lørenskog.
  Kontaktinformasjon:
  Internett: http://nks-helsehus.no/behandling

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.