Livsstilsråd ved MS

Les mer om temaet i Norsk MS-veileder - kapittel 7

Fysisk trening

Tidligere sa man at trening kunne forverre sykdommen og føre til fatigue. Nyere undersøkelser viser tvert imot at regelmessig fysisk aktivitet/trening er både trygt og gunstig. Trening har positiv effekt på generelt funksjonsnivå, kognitive funksjoner, fatigue, og utvikling av funksjonshemming1,2,3,4. Hard styrketrening har vist økning i motoriske signaler ved MS5. For ytterligere informasjon se kapitlene Trening og fysisk aktivitet og Fysioterapeut i Norsk MS-veileder

Mental trening

Aktiviteter som er mentalt berikende (læring, lesing, hobbyer, delta i sosiale sammenhenger, skapende virksomheter) kan beskytte mot hukommelsesvansker og kognitiv svikt.

Kosthold

Generelt anbefales et balansert, sunt kosthold der en opprettholder normalvekten, et normalt D-vitaminnivå (les mer) og begrenser inntaket av animalsk fett.

Røyking

Det er vist at røyking er assosiert med redusert hjernevolum, høyere attakkrate, økt funksjonshemming, økt kognitiv svikt, og redusert levetid ved MS6.

Annet

Hypertensjon, diabetes og overvekt har negativ effekt på MS sykdommen og bør behandles aktivt. En ny studie har vist at høyt inntak av natrium er assosiert med økt klinisk og radiologisk sykdomsaktivitet hos MS pasienter7, men vi vet ikke om redusert saltinntak er fordelaktig for MS pasienter.

Kilder

Referanser

  1. Sandroff BM, Klaren RE, Pilutti LA, Dlugonski D, Benedict RH, Motl RW.. Randomized controlled trial of physical activity, cognition, and walking in multiple sclerosis.. J Neurol 2014; Feb;261(2):363-72.. pmid:24323244 PubMed
  2. Haselkorn JK, Hughes C, Rae-Grant A, Henson LJ, Bever CT, Lo AC, Brown TR, Kraft GH, Getchius T, Gronseth G, Armstrong MJ, Narayanaswami P. Summary of comprehensive systematic review: Rehabilitation in multiple sclerosis: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2015 Nov 24;85(21):1896-903. . pmid:26598432 PubMed
  3. Prakash RS, Snook EM, Motl RW, Kramer AF. Aerobic fitness is associated with gray matter volume and white matter integrity in multiple sclerosis. Brain Res. 2010 Jun 23;1341:41-51 . pmid:19560443 PubMed
  4. Heine M, van de Port I, Rietberg MB, van Wegen EE, Kwakkel G. Exercise therapy for fatigue in multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 11;9:CD009956 . pmid:26358158 PubMed
  5. Fimland MS, Helgerud J, Gruber M, Leivseth G, Hoff J. Enhanced neural drive after maximal strength training in multiple sclerosis patients. Eur J Appl Physiol. 2010 Sep;110(2):435-43 . pmid:20512584 PubMed
  6. Pittas F, Ponsonby AL, van der Mei IA, Taylor BV, Blizzard L, Groom P, Ukoumunne OC, Dwyer T. Smoking is associated with progressive disease course and increased progression in clinical disability in a prospective cohort of people with multiple sclerosis. J Neurol. 2009 Apr;256(4):577-85 . pmid:19365595 PubMed
  7. Farez MF, Fiol MP, Gaitán MI, Quintana FJ, Correale J. Sodium intake is associated with increased disease activity in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2015; 86: 26-31. pmid:25168393 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.