Informere om diagnose og behandling av MS

Hjelpemidler

Nydiagnostisert MS - pasientinformasjon fra Nasjonal kompetansetjeneste
MS -pasientinformasjon
Oversikt over førstelinjebehandlinger - pasientinformasjon
Oversikt over andrelinjebehandlinger - pasientinformasjon

Betydning av informasjon og pasientmedvirkning

Det er økende tro på at kunnskap om sykdommen, aktiv medvirkning i behandlingsvalg og ansvar for oppfølging bidrar til økt livskvalitet og bedre utkomme for personer med MS1. Det er viktig at vi som helsearbeidere bidrar til å styrke pasienten ved å informere om sykdommen og behandlingsalternativer før vi starter immunmodulerende behandling2-3.

Informere om diagnose og behandling

 • Forberedelser: Gjør deg kjent med pasientens bakgrunn, historie og prøvesvar på forhånd. La pasienten ha en støtteperson med seg og ha gjerne med MS sykepleier.
 • Rammer og struktur: Personlig, ansikt til ansikt, nok tid (minst 45–60 min) uten avbrytelser, snakk rolig og forståelig, unngå medisinske termer.
 • Informere om diagnosen:
  • "Utredningen viser at du har sykdommen multippel sklerose". Gå evt gjennom prøvesvar. Finn ut hva pas allerede vet eller tenker om sykdommen. Anerkjenn og utforsk pasientens reaksjoner og gi rom for emosjonelle uttrykk, vis medfølelse. Anerkjenn at det er dystre nyheter, men diskuter mulige kilder til håp, feks forskning på nye behandlingsmetoder, variabelt forløp
  • Gå gjennom skriftlig pasientinformasjon om MS.
 • Informere om behandling
  • Gi råd om å starte raskt med immunmodulerende behandling. Informer om aktuelle alternativer ihht retninglinjer (les mer). Skaff rede på om pasienten ønsker å få oversikt og snakke om alternativene før behandlingen startes. Gi evt skriftlig oversikt over førstelinjebehandlinger og andrelinjebehandlinger.

Kilder

Referanser

 1. Brain Health. Time matters in multiple sclerosis. www.msbrainhealth.org
 2. Rieckmann P, Boyko A, Centonze D, Elovaara I, Giovannoni G, Havrdová E, Hommes O, Kesselring J, Kobelt G, Langdon D, LeLorier J, Morrow SA, Oreja-Guevara C, Schippling S, Thalheim C, Thompson H, Vermersch P. Achieving patient engagement in multiple sclerosis: A perspective from the multiple sclerosis in the 21st Century Steering Group.. Mult Scler Relat Disord. 2015; May;4(3): 202-18. pmid:26008937 PubMed
 3. Peter Rieckmann,corresponding author Alexey Boyko, Diego Centonze, Alasdair Coles, Irina Elovaara, Eva Havrdová, Otto Hommes, Jacques LeLorier, Sarah A. Morrow, Celia Oreja-Guevara, Nick Rijke, and Sven Schippling. Future MS care: a consensus statement of the MS in the 21st Century Steering Group. J Neurol. 2013; Feb; 260(2): : 462–469. pmid:22936203 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.