Immunmodulerende MS behandling - en oversikt

Se ECTRIMS/EAN retningslinjer for farmakologisk behandling av MS (2018)1

Se oversiktsartikler (2016)2 og (2017)3

Immunmodulerende medikamenter med dokumentert effekt på MS har tradisjonelt vært inndelt i første- og andrelinjemedikamenter. Førstelinjemedikamenter har lavere risiko og effekt enn andrelinje, men det er mangel på sammenlikende studier.

I Nasjonale Retningslinjer 2017 er det lagt opp til en ny inndeling: 
- Selvadministrerte injeksjonslegemidler
- Orale legemidler
- Sykehusadministrerte infusjonslegemidler (mest effektive)

Kategori 1: Selvadministrerte injeksjonslegemidler

Rangering etter stigende pris (LIS anbefaling 2018) Billigste er markert med bold

 • Glatirameracetate (Copemyl®) 20-og 40mg/ml. Les mer
 • Interferon beta-1a (Avonex®) Les mer 
 • Peginterferon beta-1a (Plegidry®) Les mer
 • Interferon beta-1a (Rebif®). Les mer

Kategori 2: Orale legemidler

Rangering etter stigende pris (LIS anbefaling 2018) Billigste er markert med bold

 • Teriflunomid (Aubagio®), peroral. Les mer
 • Dimetylfumarat (Tecfidera®), peroral. Les mer
 • Fingolimod (Gilenya®). Les mer
 • Kladribin (Mavenclad®) (så nytt at det ikke er med i LIS anbefalingene 2018). Les mer

Kategori 3: Sykehusadministrerte infusjonslegemidler (mest effektive)

Rangering etter stigende pris (LIS anbefaling 2018) Billigste er markert med bold

Andre legemidler / behandling

Nye/kommende

 • ocrelizumab (Ocrevus®): forutsetter godkjenning i beslutningsforum før bruk og inkludering i LIS anbefalingene.

"Off-label" behandling

Disse behandlingene har ikke så god dokumentasjon for effekt og/eller sikkerhet som de ovenfor.

Starte immunmodulerende MS behandling

Les mer

Oppfølging og skifte av immunmodulerende MS behandling

Les mer

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Montalban X, Gold R, Thompson AJ, Otero-Romero S, Amato MP, Chandraratna D, Clanet M, Comi G, Derfuss T, Fazekas F, Hartung HP, Havrdova E, Hemmer B, Kappos L, Liblau R, Lubetzki C, Marcus E, Miller DH, Olsson T, Pilling S, Selmaj K, Siva A, Sorensen PS, Sormani MP, Thalheim C, Wiendl H, Zipp F.. ECTRIMS/EAN Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis.. Eur J Neurol 2018; Feb;25(2):: 215-237. pmid:29352526 PubMed
 2. Torkildsen Ø, Myhr KM, Bø L. Disease-modifying treatments for multiple sclerosis - a review of approved medications. Eur J Neurol 2016; Jan;23 Suppl 1:18-27: 18-27. doi:26563094
 3. Soelberg Sorensen P. Safety concerns and risk management of multiple sclerosis therapies.Acta Neurol Scand. 2017 Sep;136(3):168-186. Nov 27. Review.PMID: 27891572 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.