Alternativ MS behandling

Venøs angioplastikk

Venøs angioplastikk (ballong angioplastikk) hos pasienter med funn av extrakranielle venøse anomalier (antatt å være kjennetegn på CCSVI (Chronic Cerebro-Spinal Venous Insufficiency) har ikke effekt1 2og anbefales ikke. Les mer om råd fra MS kompetansesenter

Lavdosert naltrexone (LDN)

LDN er lansert som både sykdommodifiserende og symptomatisk behandling ved MS. Mangelfull evidens for effekt, anbefales derfor ikke. Les mer

Alternativ og komplementær behandling

Generelt mangelfull evidens for effekt. Se oversikt over evidens og anbefalinger fra AAN (2014)3 og oversiktsartikler fra 20174 og 20185.

Kilder

Referanser

  1. Siddiqui AH, Zivadinov R, Benedict RH, Karmon Y, Yu J, Hartney ML, Marr KL, Valnarov V, Kennedy CL, Ramanathan M, Ramasamy DP, Dolic K, Hojnacki DW, Carl E, Levy EI, Hopkins LN, Weinstock-Guttman B.. Prospective randomized trial of venous angioplasty in MS (PREMiSe).. Neurology. 2014 ; Jul 29;83(5: 441-9. pmid:24975855 PubMed
  2. Zamboni P, Tesio L, Galimberti S, Massacesi L, Salvi F, D'Alessandro R, Cenni P, Galeotti R, Papini D, D'Amico R, Simi S, Valsecchi MG, Filippini G; Brave Dreams Research Group.. Efficacy and Safety of Extracranial Vein Angioplasty in Multiple Sclerosis: A Randomized Clinical Trial.. JAMA Neurol. 2018. pmid:29150995 PubMed
  3. Wright S, Yadav V, Bever C Jr, Bowen J, Bowling A, Weinstock-Guttman B, Cameron M, Bourdette D, Gronseth GS, Narayanaswami P.. Summary of evidence-based guideline: Complementary and alternative medicine in multiple sclerosis: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology.. Neurology 2014 ; Oct 14;83(16: 1484-6. pmid:25313380 PubMed
  4. Claflin SB, van der Mei IAF, Taylor BV. Complementary and alternative treatments of multiple sclerosis: a review of the evidence from 2001 to 2016.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Aug 2. pii: jnnp-2016-314490.PMID: 28768821 PubMed
  5. Claflin SB1, van der Mei IAF1, Taylor BV1.. Complementary and alternative treatments of multiple sclerosis: a review of the evidence from 2001 to 2016. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018. pmid:28768821 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.