immunmodulerende MS behandling - en oversikt

Se oversiktsartikkel (2016)1.

Immunmodulerende medikamenter med dokumentert effekt på MS deles ofte inn i første- og andrelinjemedikamenter. Førstelinjemedikamenter har lavere risiko og effekt enn andrelinje, men det er mangel på sammenlikende studier.

Førstelinjebehandling

Aktuelle medikamenter

Oversikt over førstelinjebehandlinger (bruk, effekt, bivirkninger)

 • Interferon beta (Avonex®, Betaferon®, Extavia®, Rebif®, Pledigry®), til injeksjon. Les mer
 • Glatirameracetate (Copaxone®), til injeksjon. Les mer
 • Teriflunomid (Aubagio®), peroral. Les mer
 • Dimetylfumarat (Tecfidera®), peroral. Les mer

Andrelinjebehandling

Aktuelle medikamenter

Oversikt over andrelinjebehandlinger (bruk, effekt, bivirkninger)

Eksperimentell behandling/ "off-label"

Disse behandlingene har ikke tilstrekkelig dokumentasjon for effekt og sikkerhet, og er derfor kun aktuelle hvis ovenevnte medikamenter er uaktuelle pga mangelfull effekt eller kontraindikasjoner/bivirkninger.

Starte immunmodulerende MS behandling

Les mer

Oppfølging og skifte av immunmodulerende MS behandling

Les mer

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Torkildsen Ø, Myhr KM, Bø L.. Disease-modifying treatments for multiple sclerosis - a review of approved medications.. Eur J Neurol 2016; Jan;23 Suppl 1:18-27: 18-27. doi:26563094
 2. Hauser SL, Chan JR, Oksenberg JR.. Multiple sclerosis: Prospects and promise. Ann Neurol. 2013; Sep;74(3: 317-27. pmid:23955638 PubMed
 3. Sorensen PS. New management algorithms in multiple sclerosis.. Curr Opin Neurol. 2014 ; Jun;27(3): 246-59. pmid:24759080 PubMed
 4. Tramacere I, Del Giovane C, Salanti G, D'Amico R, Filippini G. Immunomodulators and immunosuppressants for relapsing-remitting multiple sclerosis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 18;9:CD011381 . pmid:26384035 PubMed
 5. Scolding N1, Barnes D2, Cader S3, Chataway J4, Chaudhuri A5, Coles A6, Giovannoni G7, Miller D4, Rashid W8, Schmierer K9, Shehu A10, Silber E11, Young C12, Zajicek J13.. Association of British Neurologists: revised (2015) guidelines for prescribing disease-modifying treatments in multiple sclerosis. Pract Neurol. 2015; 15(4): 273-279. pmid:26101071 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.