Intrakraniale aneurismer

Ikke rumperte aneurismer

Prevalensen av aneurismer i normalbefolkningen er 2 - 3 %. Gjennomsnittsrisiko for ruptur er 3-5 % innen 5 år etter påvisning1
Se evidensbaserte retningslinjer for håndtering av ikke-rumperte aneurismer (2015)2

Hvem bør opereres ?

Gevinsten av forebyggende operativ behandling (klipsing/ coiling) avhenger av risikofaktorer for ruptur og vekst av aneurismet mot operasjonsrisiko. Aktuelle faktorer å ta i betraktning er bl a aneurismets størrelse og fasong, alder, komorbiditet, kjønn, etnisitet, hypertensjon, røyking mm.
En studie fra 2016 konkluderer med at det er trygt å observere med jevnlige bilder  sakkulære aneurismer <7 mm i fremre kretsløp og <4 mm i bakre kretsløp, og vente til evt observert vekst med å sikre aneurismet3.
En annen studie har vist at aneurismer ≤ 3 mm bør ignoreres uten kontrollbilder eller behandling hos alle uten spesiell høy risiko for ruptur4.
Det er nylig (2015) foreslått en konsensusbasert praktisk anvendelig skår for å avgjøre om et ikke-rumperte aneurismer bør opereres5. Link til skåringsskjema.

Oppfølging av pasienter som ikke opereres

Anbefalinger (AHA/ASA 2015)2: Oppfølging med MR- eller CT angio etter 6-12 mnd og deretter årlig eller halvårlig (Klasse II C).

Screening av risikopasienter

Det er økt risiko for aneurisme hos førstegradsslektninger til personer med intrakranialt aneurisme (en slektning 4-10%, to slektninger 20%1), og arvelig sykdom assosiert med intrakraniale aneurismer.

Hvem bør screenes?:
Anbefalinger (AHA/ASA 2015)2:

 • Pasienter med > 2 familiemedlemmer med aneurisme eller SAH bør tilbys screening med CT eller MR angio. Faktorer som tilsier ekstra høy risiko er hypertensjon, røyking, og kvinnelig kjønn (Class I; Level of Evidence B).
 • Pasienter med familiehistorie på autosomal dominant polycystisk nyresykdom, særlig med samtidig intrakranialt aneurisme bør tilbys screening med CT eller MR angio (Class I; Level of Evidence B), og det er rimelig å tilby screening til pasieter med koarktatio av aorta og pasienter med mikrocefalisk osteodysplastisk primordial dvergvekst (Class IIa; Level of Evidence B)

Screeningprogram: Undersøkelse hvert 5. år opptil 65-70 år er foreslått6, men evidens mangler. En undersøkelse viste at de første 15 årene etter negativ screening hos førstegradsslektninger er risikoen for SAB som hos normalbefolkningen eller litt høyere7.

Rumperte aneurismer

Se kapittel om SAB

Kilder

Referanser

 1. Fiehler J. Unruptured brain aneurysms: when to screen and when to treat?. Rofo 2012; 184: 97-104. PMID: 22234454 PubMed
 2. Thompson BG, Brown RD Jr, Amin-Hanjani S, Broderick JP, Cockroft KM, Connolly ES Jr, Duckwiler GR, Harris CC, Howard VJ, Johnston SC, Meyers PM, Molyneux A, Ogilvy CS, Ringer AJ, Torner J; American Heart Association Stroke Council, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, and Council on Epidemiology and Prevention; American Heart Association; American Stroke Association.. Guidelines for the Management of Patients With Unruptured Intracranial Aneurysms: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association.. Stroke 2015; Aug;46(8):: 2368-400. pmid:26089327 PubMed
 3. Gondar R, Gautschi OP, Cuony J, Perren F, Jägersberg M, Corniola MV, Schatlo B, Molliqaj G, Morel S, Kulcsár Z, Mendes Pereira V, Rüfenacht D, Schaller K, Bijlenga P. Unruptured intracranial aneurysm follow-up and treatment after morphological change is safe: observational study and systematic review. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Sep 30 . pmid:27694497 PubMed
 4. Malhotra A, Wu X, Forman HP, Matouk CC, Gandhi D, Sanelli P. Management of Tiny Unruptured Intracranial Aneurysms: A Comparative Effectiveness Analysis. JAMA Neurol. 2018 Jan 1;75(1):27-34. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.3232.PMID: 29159405 PubMed
 5. Etminan N, Brown RD Jr, Beseoglu K, et al. The unruptured intracranial aneurysm treatment score: A multidisciplinary consensus.. Neurology 2015; Sep 8;85(10):: 881-9.. pmid:26276380 PubMed
 6. Bor AS, Rinkel GJ, van Norden J, Wermer MJ. Long-term, serial screening for intracranial aneurysms in individuals with a family history of aneurysmal subarachnoid haemorrhage: a cohort study. Lancet Neurol 2014; 13: 385-92. pmid:24618352 PubMed
 7. Rasing I, Ruigrok YM, Greebe P, Velthuis BK, Witkamp TD, Wermer MJ, Roos YB, Vandertop WP, Rinkel GJ. Long-term risk of aneurysmal subarachnoid hemorrhage after a negative aneurysm screen. Neurology 2015; 84: 912-7. pmid:25636715 PubMed
 8. Ogilvy CS, Carter BS. Stratification of outcome for surgically treated unruptured intracranial aneurysms. Neurosurgery 2003; 52: 82-7. PMID: 12493104 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.