Nevroakantocytose

Kort om

Se oversiktsartikler (2015)12 og (2011)3,4

Nevroakantocytose  er en sjelden genetisk heterogen sykdomsgruppe med degenerasjon i basalganglier som kjennetegnes av at nevrologiske symptomer kan være assosiert med akantocytter (røde blodlegemer som har stjerneform med uregelmessige butte utløpere pga defekt i cellemembranen). Nevrologisk symptomer omfatter bevegelsesforstyrrelser, ataxi, personlighetsforandring, kognitiv svikt, axonal nevropati og epileptiske anfall. 

Inndeling1

 • Chorea-acanthocytose: De fleste har akantocytter. AR: Mutasjoner i choreingenet (VPS13A)
 • McLeod syndrom: De fleste har akantocytter. X-bundet recessiv: mutasjoner i XK genet
 • Huntington’s sykdom liknende type 2: Akantocytter er sporadisk, påvises hos ca 10%. AD: mutasjoner i JPH3 genet
 • Pantothenat kinase-assosiert nevrodegenerasjon (tidligere Hallervorden-Spatz): Vanligst. Jernavleiringsssykdom i hjernen. Akantocytter er sporadisk, påvises hos ca 10%. AR: mutasjoner i PANK2 genet

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Røde flagg som bør gjøre at vi tenker på nevroakantocytose hos en pasient med bevegelsesforstyrrelse: Alvorlige orofaciale dyskinesier med tunge aog leppebiting, spisedystoni, psykiatriske og kognitive forstyrrelser, anfall, perifer nevropati, CK stigning, høye transaminaser, hepatosplenomegali, cardiomyopati og arrhytmier, og X-bundet arvemønster5.

Chorea-achantocytose:  Debuterer i 20-40 års alder. Dystoni, chorea, tics, parkinsonisme, nevropsykiatriske, og kognitive symptomer. Endel har epilepsi, myopati, høy CK og perifer nevropati. Nevropsykiatriske symptomer kommer ofte først og ufrivillige bevegelser blir da ofte oppfattet som bivirkninger av nevroleptika67
McLeod: har ofte samme kliniske presentasjon som chorea-akantocytose med kardiomyopati i tillegg.
Huntington’s sykdom liknende type 2: dystoni, chorea, parkinsonisme
Pantothenat kinase-assosiert nevrodegenerasjon (PKAN): dystoni og parkinsonisme. Chorea er sjeldent. Les mer om dette syndromet i oversiktsartikkel fra 20152.

Supplerende undersøkelser

Erytrocyttmorfologi: Kan være krevende. Elektronmikroskopi er gullstandard, men ikke alltid tilgjengelig. Mikroskopi av May-Grunewald-Giemsa-farget blodutstryk framstilt umiddelbart etter prøvetakning har vært benyttet. Mest vanlig er å tynne fullblod 1:1 med fysiologisk saltvann tilsatt heparin (10U/ml), inkubere i 30 minutter på vippe, og undersøke i tynt våtpreparat med fasekontrastmikroskopi. Mer enn 6% akantocytter regnes som patologisk7.

MR: Viser ofte atrofi av nucleus caudatus, evt atrofi av cortex (Huntington type 2). PKAN viser redusert jernaveiring i globus pallidus ("eye of the tiger")

Gentesting: PANK 2. Link til labskjema genetikk OUS. Usikkert om de andre gjøres i Norge.

Behandling

Symptomatisk behandling. 

 

Kilder

Referanser

 1. Walker RH1.. Untangling the Thorns: Advances in the Neuroacanthocytosis Syndromes. J Mov Disord. 2015 May;8(2):41-54 . pmid:26090076 PubMed
 2. Hogarth P1.. Neurodegeneration with brain iron accumulation: diagnosis and management.. J Mov Disord. 2015 Jan;8(1):1-13 . pmid:25614780 PubMed
 3. Hans H Jung, Adrian Danek, Ruth H Walker. Neuroacanthocytosis Syndromes. Orphanet J Rare Dis. 2011; 6: 68 . pmid:22027213 PubMed
 4. Walker RH, Jung HH, Danek A.. Neuroacanthocytosis. Handb Clin Neurol. 2011;100:141-51 . pmid:21496574 PubMed
 5. Dulski J, Sołtan W, Schinwelski M, Rudzińska M, Wójcik-Pędziwiatr M, Wictor L, Schön F, Puschmann A, Klempíř J, Tilley L, Roth J, Tacik P, Fujioka S, Drozdowski W, Sitek EJ, Wszolek Z, Sławek J. Clinical variability of neuroacanthocytosis syndromes-a series of six patients with long follow-up.Clin Neurol Neurosurg. 2016 Aug;147:78-83. PMID: 27310290 PubMed
 6. Aasly J, Sando S, Undeland M, Waage A. A young woman with adverse effects of neuroleptics. Tidsskr Nor Laegeforen 2009; 129: 33-5. pmid:19174851 PubMed
 7. Berentsen S. Neuropsychiatric disease with hematological findings. Tidsskr Nor Laegeforen 2009; 129: 35. pmid:19174852 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.