Huntingtons sykdom

Se oversiktsartikkel 20171

Kort om

Arvelig nevrodegenerativ sykdom som særlig rammer hjernebark og basalganglier og gir ufrivillige bevegelser og kognitiv svikt.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Debuterer som regel mellom 30 og 55 år, og ofte er det pårørende som først merker sykdommen. Vanlige symptomer er ufrivillige bevegelser (chorea), tap av emosjonell kontroll, personlighetsforandring, og kognitiv svikt (tap av mental fleksibilitet, eksekutiv dysfunksjon, hukommelsessvikt). Manglende evne til sakkadiske øyebevegelser er et tidlig tegn. Gjennomsnittlig levetid etter sykdomsdebut er 17 år. Autosomal dominant arv. Svært høy penetrans, men nye undersøkelser kan tyde på at den er mindre enn tidligere antatt2.

Supplerende undersøkelser

Genetisk testing: Påvisning av økt antall CAG repetisjoner i huntingtingenet. Sensitiv og spesifikk test. Se genetikkportalen. Rekvisisjoner:HaukelandOUSUNN
Se gode råd for diagnostisk og prediktiv genetisk testing3,4. Konsulter alltid genetiker før testing av asymptomatiske slektninger el prenatal testing.

Differensialdiagnoser

Et økende antall nevrodegenerative sykdommer kan være aktuelle differensialdiagnoser.
Røde flagg (tegn som taler mot HS)(se referanse for aktuelle differensial diagnoser og aktuell utredning ved nedenfornevnte tegn5):

 • Begrenset lokalisasjon av chorea til oro-facial regionen
 • Ekstremitets ataksi
 • Gangvansker (bredbaset ataktisk gange)
 • Øyemotilitetsforstyrrelser (blikkpareser, okulogyre spasmer, nystagmus etc)
 • Epileptiske anfall

Behandling

Se oversiktsartikkel fra 20156
Kausal behandling med dokumentert effekt finnes ikke.
Symptomatisk behandling7,8 (lavt evidensnivå): Tetrabenazine (Tardiben® (N07X X06))) reduserer chorea, andre generasjons nevroleptika (risperidone, olanzapine, haloperidol, quetiapine, eller aripiprazole9 har effekt på psykose, depresjon, agitasjon, irritasjon9 . SSRI preparater kan redusere irritabilitet, aggresjon, depresjon og tvang. Karbamazepin kan også redusere irritabilitet.

DBS kan være aktuelt hos et fåtall ved invalidiserende chorea10.
Det er rapportert mulig effekt av repetert transkraniell magnetisk hjernestimulering (rTMS) på chorea11.

 Det er også begrenset dokumentasjon for at riluzole (Level B evidens) og amantadine kan ha effekt over tid, men de brukes lite 8. Det anbefales ikke (begrenset evidens) å behandle med vitamin E, coenzyme Q10, baklofen, lamotrigin, kreatin12, ethyl-EPA , eller minocycline. Det er ikke nok evidens for å gi anbefalinger mht nevropleptika og donepezil. Sativex har ikke vist effekt13.

Les mer om Huntingtons sykdom på rikshospitalets sider for sjeldne sykdommer
International Huntington Association
European Huntington's Disease Network
HD Buzz
Huntington Disease Youth Organisation

Pasientinformasjon

Link til pasientinformasjon fra OUS

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Elin Bjelland Forsaa, spesialist i nevrologi, PhD
 • Espen Dietrichs, spesialist i nevrologi, professor dr med
 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. McColgan P1, Tabrizi SJ1,2.. Huntington's disease: a clinical review. 2017. pmid:28817209 PubMed
 2. Kay C, Collins JA, Miedzybrodzka Z, Madore SJ, Gordon ES, Gerry N, Davidson M, Slama RA, Hayden MR. Huntington disease reduced penetrance alleles occur at high frequency in the general population. Neurology. 2016 Jul 19;87(3):282-8 . pmid: 27335115 PubMed
 3. Craufurd D, MacLeod R, Frontali M, Quarrell O, Bijlsma EK, Davis M, Hjermind LE, Lahiri N, Mandich P, Martinez A, Tibben A, Roos RA; Working Group on Genetic Counselling and Testing of the European Huntington's Disease Network (EHDN). Diagnostic genetic testing for Huntington's disease. Pract Neurol 2015; 15: 80-4. pmid:25169240 PubMed
 4. Harbo HF, Finsterer J, Baets J, Van Broeckhoven C, Di Donato S, Fontaine B, De Jonghe P, Lossos A, Lynch T, Mariotti C, Schöls L, Spinazzola A, Szolnoki Z, Tabrizi SJ, Tallaksen C, Zeviani M, Burgunder JM, Gasser T. EFNS guidelines on the molecular diagnosis of neurogenetic disorders: general issues, Huntington's disease, Parkinson's disease and dystonias. Eur J Neurol 2009;16(7):777-85 PMID: 20500522 PubMed
 5. Martino D, Stamelou M, Bhatia KP. The differential diagnosis of Huntington's disease-like syndromes: 'red flags' for the clinician. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 ; 84: 650-6. pmid:22993450 PubMed
 6. Shannon KM1, Fraint A1.. Therapeutic advances in Huntington's Disease.. Mov Disord. 2015 ; Sep 15;30(11):.: 1539-46. pmid:26226924 PubMed
 7. Armstrong MJ, Miyasaki JM;. Evidence-based guideline: pharmacologic treatment of chorea in Huntington disease: report of the guideline development subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2012; 79: 597-603. pmid:22815556 PubMed
 8. Reilmann R.. Pharmacological treatment of chorea in Huntington's disease-good clinical practice versus evidence-based guideline. Mov Disord. 2013; 28: 1030-3. pmid:23674480 PubMed
 9. Désaméricq G, Youssov K, Charles P, Saleh N, Olivier A, Sherer-Gagou C, Verny C; multidisciplinary working group., Bachoud-Lévi AC. Guidelines for clinical pharmacological practices in Huntington's disease. Rev Neurol (Paris). 2016 Aug - Sep;172(8-9):423-432 . pmid:27561440 PubMed
 10. Kang GA, Heath S, Rothlind J, Starr PA. Long-term follow-up of pallidal deep brain stimulation in two cases of Huntington's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2011; 82(3):272-7 PMID: 20974647 PubMed
 11. Berardelli A, Suppa A.. Noninvasive brain stimulation in Huntington's disease. Handb Clin Neurol. 2013; 116: 555-60. pmid:24112923 PubMed
 12. Hersch SM, Schifitto G, Oakes D, Bredlau AL, Meyers CM, Nahin R, Rosas HD; Huntington Study Group CREST-E Investigators and Coordinators. The CREST-E study of creatine for Huntington disease: A randomized controlled trial.. Neurology. 2017. pmid:28701493 PubMed
 13. López-Sendón Moreno JL, García Caldentey J, Trigo Cubillo P, Ruiz Romero C, García Ribas G, Alonso Arias MA, García de Yébenes MJ, Tolón RM, Galve-Roperh I, Sagredo O, Valdeolivas S, Resel E, Ortega-Gutierrez S, García-Bermejo ML, Fernández Ruiz J, Guzmán M, García de Yébenes Prous J. A double-blind, randomized, cross-over, placebo-controlled, pilot trial with Sativex in Huntington's disease. J Neurol. 2016 Jul;263(7):1390-400 . pmid:27159993 PubMed
 14. Mestre T, Ferreira J, Coelho MM, Rosa M, Sampaio C. Therapeutic interventions for symptomatic treatment in Huntington's disease. Cochrane Database Syst Rev 2009; 8: CD006456. Cochrane (DOI)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.