West Nile virus

Kort om

West Nile virus er et nevrotropt RNA flavivirus. Sammen med dengue og Japanese encephalitis utgjør den de tre hovedtypene av vira i verden som smitter med myggbitt.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Infeksjoner er oftest asymptomatiske, eller gir lette influensaliknende symptomer. Ca 1% får alvorlig sykdom med meningoencefalitt. Kan også presenteres som poliomyelittliknende sykdom. Alder > 50 år og immunsuppresjon er risikofaktorer for sykdom. Sekvele er vanlig.

Supplerende undersøkelser

Antistoffpåvisning: IgM positiv i serum hos 95% innen en uke. Intrathekal antistoffproduksjon ses ved nevroinvasiv sykdom.

PCR: Lav sensitivitet

CSF: Pleocytose (både polynukleær og mononuklær), høyt protein, normal glukose

MR: Varierende fra normale funn til patologi i grå og hvit substans.

Behandling

Symptomatisk1

Prognose

Omdiskutert2

Kilder

Referanser

  1. Steiner I, Kennedy PG. West Nile virus introduction into the new world. Neurology. 2013 Oct 15;81(16):1441-2 . pmid: 24127189 PubMed
  2. Patel H, Sander B, Nelder MP. Long-term sequelae of West Nile virus-related illness: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2015 Aug;15(8):951-9 . pmid:26163373 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.