Vestibulær migrene

Kort om

I ICHD-3 beta finnes foreløpige kun forskningskriterier for vestibulær migrene (Appendix 1.6.5). Likevel mener mange denne tilstanden er underdiagnostisert og en av de vanligste årsakene til spontan episodisk svimmelhet1-2. Andre brukte betegnelser er migrenøs vertigo, migrenerelatert vestibulopati og benign recurrent vertigo. Vestibulær migrene er ikke synonymt med migrene med hjernestammeaura (tidligere basilarismigrene). Diagnosen migrene med hjernestammeaura krever minst to symptomer fra hjernestamme i tillegg til visuell, sensorisk, eller dysfatisk aura. Noen få pasienter kan imidlertid fylle kriteriene for begge tilstandene.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

De fleste har migrenetypehodepine og episodiske vestibulære symptomer uten andre nevrologiske utfall. Svimmelheten kan være spontan, posisjonsavhengig eller bevegelsesavhengig, kan komme før, under eller etter hodepine, og kan oppstå uten hodepine. Nystagmus og vestibulære funn med perifere eller sentrale trekk er vanlig og kan forekomme både under anfall og interiktalt3. Symptomvarigheten varierer mellom minutter og dager, men noen timer er vanligst.

Diagnostiske kriterier


A. Minst fem episoder som oppfyller kriterier C og D
B. Tidligere eller aktuell historie med 1.1 Migrene uten aura eller 1.2 Migrene med aura
C. Vestibulære symptomer av moderat eller alvorlig intensitet som varer mellom 5 minutter og 72 timer.
D. Minst 50% av episodene er assosiert med minst et av følgende tre migrenøse trekk:

 1. hodepine med minst to av følgende fire karakteristika: a) unilateral lokalisasjon
  b) pulserende kvalitet
  c) moderat eller alvorlig intensitet
  d) forverring av rutineaktig fysisk aktivitet
 2. fotofobi og fonofobi
 3. visuell aura

E. Ikke bedre forklart av annen ICHD-3 diagnose  eller annen vestibular tilstand

Differensialdiagnoser

Andre svimmelhetstilstander (særlig meniere), og hodepinetilstander

Supplerende undersøkelser

MR: For å utelukke slag og andre differensialdiagnoser

Behandling

Lite evidens4, se oversiktsartikkel2. Behandles ofte som ved migrene og evt symptomatisk behandling som ved vestibularisnevritt. Vestibulær rehabilitering kan ha effekt.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

Referanser

 1. von Brevern M, Lempert T. Vestibular migraine.Handb Clin Neurol. 2016;137:301-16. Review.PMID: 27638080 PubMed
 2. Dieterich M, Obermann M, Celebisoy N. Vestibular migraine: the most frequent entity of episodic vertigo.J Neurol. 2016 Apr;263 Suppl 1:S82-9. PMID: 27083888 PubMed
 3. Boldingh MI, Ljøstad U, Mygland Å, Monstad P.Headache. 2013 Jul-Aug;53(7):1123-33. Comparison of interictal vestibular function in vestibular migraine vs migraine without vertigo.PMID: 23676003 PubMed
 4. Maldonado Fernández M, Birdi JS, Irving GJ, Murdin L, Kivekäs I, Strupp M. Pharmacological agents for the prevention of vestibular migraine.Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 21;(6):CD010600. PMID: 26093662 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.