REM sleep Behaviour Disorder (RBD)

Se oversiktsartikkel (2012)1.

Kort om

REM sleep Behaviour Disorder (RBD) er en søvnsykdom (parasomni) som kjennetegnes av voldsomme bevegelser og adferd under REM (rapid eye movement) søvn. Bevegelsene ødelegger søvnkvaliteteten, og kan føre til skader på pasient og sengepartner. Normalt er muskeltonus helt borte under REM-søvn, mens RBD pasienter har intakt muskeltonus under REM-søvn. RBD er vanlig, forekommer hos ca 0,5% av befolkningen. RBD finnes hos opptil 50-60% med Parkinson sykdom (PD)2 og hos 80-100% med Lewy body demens (LBD) og multippel system atrofi (MSA) (synnucleinopatier). Pasienter med idiopatisk RBD vil i 50-80% av tilfellene utvikle en synnucleinopati ila 5-15 år. RBD er derfor en spesifikk prodromal markør på disse sykdommene.

Diagnostikk

Diagnostikken baserer seg på en grundig anamnese supplert med intervju av sengepartner og video-søvnregistrering med påvisning av muskeltonus under REM-søvn. Uten søvnregistrering kan man bare stille diagnosen sannsynlig RBD.

Kliniske kjennetegn

RBD kan oppstå hos ellers friske (idiopatisk RBD) eller hos pasienter med PD, LBD, eller MSA.
RBD er karakterisert ved patologisk motorisk aktivitet under søvn som er kompleks og variert. Den omfatter gestikulering, griping, holding, veiving med armer, slag, boksing, sparking, oppreising til sittende, gå ut av senga, og evt lyder eller snakking. I motsetning til ved søvngjengeri er det sjeldent at pasienten står opp og går rundt. Bevegelsene er ofte kraftige, voldelige og kan medføre skade på pasient, inventar eller sengepartner. Bevegelsene er ofte assosiert med livlige, angstfylte og voldsdomme drømmer. Pasienten gjennomfører ting som det drømmes om.
Alvorlighet og hyppighet varierer fra en episode med måneders mellomrom til flere ganger om natten. PD pasienter, selv med langtkommen sykdom, har normal bevegelighet under RBD episoder.
RBD debuterer oftest i 60-års alder, det er en viss overvekt hos menn.
Det er assosiajon mellom RBD og impuls kontroll disorders ved parkinson sykdom3

Supplerende undersøkelser

 • Søvnregistrering med video-polysomnografi (PSG) bekrefter diagnosen ved påvisning av muskelaktivitet (klinisk og EMG) under REM-søvn.

Differensialdiagnoser

Andre parasomnier (søvngjengeri), søvnapne, periodiske benbevegelser under søvn (PLM) (stereotype fleksjoner av tær, føtter og legger - vanlig ved PD, kun sjenerende hvis det gir hyppig oppvåking), epileptiske anfall (frontallappsanfall), dissosiative nattlige fenomener, normal drømme-utføringsaktivitet.

Behandling

Ikke-medikamentell behandling

Beskytte seg selv og sengepartner med puter ol, separarte soverom, madrass på golvet.

Medikamentell behandling

Se oversiktsartikkel 20164 og 20105. Lite evidens, kun små studier eller pasientserier. Clonazepam eller melatonin på kveldstid er mest brukt. Seponering eller dosereduksjon av antidepressiva hjelper ofte.

 • Melatonin (Circadin® N05C H01): 3-12mg ved sengetid. 82 % respondere i en liten dobbelt-blind placebokontrollert studie6,7
 • Clonazepam (Rivotril® N03A E01): 0,25-2mg 30min før sengetid. 73% responderte i stor åpen studie
 • Zopiclone (Imovane® N05C F01): 3,75-7mg. Liten pasientserie
 • Rivastigmin (Exelon® (N06D A03): 4,5-6mg. Liten pasientserie
 • Donepezil (Aricept® (N06D A02): 10-15mg. Liten pasientserie
 • Pramipexol (Sifrol® N04B C05): 0,5-1,5 mg. 45 % responderte i liten placebokontrolert studie
 • Natriumoxybat (Xyrem® N07X X04): 4,5-6 g har vist effekt i små serier av pasienter som ikke har respondert på annen behandling4.
 • Cannabidiol er forsøkt hos 4 pasienter som anga effekt 4

Prognose

Idiopatisk RBD vil hos 50-80% utvikle en synnucleinopati (PD8, LBD, MSA) ila 5-15 år, og de fleste vil utvikle kognitiv svikt9-10

Kilder

Referanser

 1. Arnulf I.. REM sleep behavior disorder: motor manifestations and pathophysiology.. Mov Disord 2012; 27: 677-89. pmid:22447623 PubMed
 2. Bjørnarå KA, Dietrichs E, Toft M. Longitudinal assessment of probable rapid eye movement sleep behaviour disorder in Parkinson's disease. Eur J Neurol. 2015 Aug;22(8):1242-4 . pmid:25904103 PubMed
 3. Fantini ML, Figorilli M, Arnulf I, Zibetti M, Pereira B, Beudin P, Puligheddu M, Cormier-Dequaire F, Lacomblez L, Benchetrit E, Corvol JC, Cicolin A, Lopiano L, Marques A, Durif F. Sleep and REM sleep behaviour disorder in Parkinson's disease with impulse control disorder.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 Oct 24.PMID: 29066517 PubMed
 4. Jung Y, St Louis EK.. Treatment of REM Sleep Behavior Disorder.. Curr Treat Options Neurol. 2016 Nov;18(11):50. . pmid:27752878 PubMed
 5. Aurora RN, Zak RS, Maganti RK, Auerbach SH, Casey KR, Chowdhuri S, Karippot A, Ramar K, Kristo DA, Morgenthaler TI. Best practice guide for the treatment of REM sleep behavior disorder (RBD).. J Clin Sleep Med 2010 ; 6: 85-95. pmid:20191945 PubMed
 6. Kunz D, Mahlberg R.. A two-part, double-blind, placebo-controlled trial of exogenous melatonin in REM sleep behaviour disorder.. J Sleep Res. 2010 ; 19: 591-6. pmid:20561180 PubMed
 7. McGrane IR, Leung JG, St Louis EK, Boeve BF. Melatonin therapy for REM sleep behavior disorder: a critical review of evidence. Sleep Med. 2015 Jan;16(1):19-26 . pmid:25454845 PubMed
 8. Tekriwal A, Kern DS, Tsai J, Ince NF, Wu J, Thompson JA, Abosch A. REM sleep behaviour disorder: prodromal and mechanistic insights for Parkinson's disease.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017 May;88(5):445-451. PMID: 27965397 PubMed
 9. Youn S, Kim T, Yoon IY, Jeong J, Kim HY, Han JW, Kim JM, Kim KW. Progression of cognitive impairments in idiopathic REM sleep behaviour disorder. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Sep 11. pii: jnnp-2015-311437 . pmid:26361986 PubMed
 10. Iranzo A, Santamaria J, Tolosa E. Idiopathic rapid eye movement sleep behaviour disorder: diagnosis, management, and the need for neuroprotective interventions. Lancet Neurol. 2016 Apr;15(4):405-19 . pmid:26971662 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.