Pineal cyste

Kort om

Asymptomatiske cyster lokalisert til corpus pineale er vanligvis benigne og et tilfeldig funn på cerebral MR. Cyster over 5mm finnes hos ca 3% av voksne. Det kan være nødvendig med kontroll MR for å avklare vekstpotensialet, og identifisere cystiske tumores; pineocytom, astrocytom, og teratom. 

Diagnostikk

MR funn

Pinealcyster er velavgrensede ovale strukturer med lavt signal på både T1-vektede og T2-vektede bilder. Cysteveggen kan være kontrastoppladende og inneholde kalk. Tumorsuspekte funn er ujevn struktur, nodulær kontrast opplading, blødning og veggtykkelse >2 mm.

Symptomatiske cyster

  • Symptomatiske pineal cyster er vanligvis større enn 5mm, har høyest forekomst hos kvinner mellom 21 og 30 år, muligens pga relasjoner til hormoner.
  • Symptomene omfatter hodepine og andre trykksymptomer pga hydrocephalus (akvedukt kompresjon), obstruksjon av vena Galen, eller kompresjon av colliculi (dorsale midthjerne) med Parinaud syndrom (vertikal blikkforstyrrelse/parese, konvergens problemer, øyelokksretraksjon (Collier’s tegn), evt akkomodasjonsspasme, diplopi eller andre øyemotilitetsproblemer. Noen kan ha intermitterende symptomer1.

Differenialdiagnoser

Pineale tumores: teratom, pineal parenkymal tumor (pineocytom), astrocytom2.

Naturlig forløp

De fleste har uendret størrelse over år. Noen kan kollabere spontant. Et mindretall øker langsomt i størrelse.

Behandling3

Små, asymptomatiske cyster skal ikke behandles.

Symptomatiske cyster kan opereres med åpen reseksjon eller stereotaktisk reseksjon/aspirasjon. Ofte god symptomlindring4.

Oppfølging

De fleste tilfeldig påviste cyster har et godartet forløp, men noen få har vekstpotensiale. Det er anbefalt at voksne pasienter med asymptomatiske tilfeldig oppdagede cyster kontrolleres med en enkelt MR kontroll etter 12 mnd, og deretter ingen oppfølging hvis stabil5
Ved vekst, kontrastladning, eller blødning er det større fare for malignitet og/eller hydrocefalusutvikling og det er nødvendig med flere MR kontroller og lavere terskel for kirurgi6.

Kilder

UpToDate

Referanser

  1. Kalani MY, Wilson DA, Koechlin NO, Abuhusain HJ, Dlouhy BJ, Gunawardena MP, Nozue-Okada K, Teo C. Pineal cyst resection in the absence of ventriculomegaly or Parinaud's syndrome: clinical outcomes and implications for patient selection. J Neurosurg. 2015 Aug;123(2):352-6 . pmid:25932610 PubMed
  2. Starke RM1, Cappuzzo JM2, Erickson NJ2, Sherman JH3.. Pineal cysts and other pineal region malignancies: determining factors predictive of hydrocephalus and malignancy.. J Neurosurg. 2016 Oct 21:1-6. . pmid: 27767399 PubMed
  3. Berhouma M, Ni H, Delabar V, Tahhan N, Memou Salem S, Mottolese C, Vallee B. Update on the management of pineal cysts: Case series and a review of the literature. Neurochirurgie. 2015 Apr-Jun;61(2-3):201-7 . pmid:24907165 PubMed
  4. Májovský M, Netuka D, Beneš V. Conservative and Surgical Treatment of Patients with Pineal Cysts: Prospective Case Series of 110 Patients.World Neurosurg. 2017 Sep;105:199-205. PMID: 28583453 PubMed
  5. Nevins EJ1, Das K2, Bhojak M2, Pinto RS3, Hoque MN3, Jenkinson MD4, Chavredakis E3.. Incidental Pineal Cysts: Is Surveillance Necessary?. World Neurosurg. 2016 Jun;90:96-102 . pmid:26944882 PubMed
  6. Starke RM, Cappuzzo JM, Erickson NJ, Sherman JH. Pineal cysts and other pineal region malignancies: determining factors predictive of hydrocephalus and malignancy.J Neurosurg. 2017 Aug;127(2):249-254. PMID: 27767399 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.