Nevropatisk kløe

Kort om

Kløe kan skyldes skade på nevroner eller gliaceller og kalles da nevropatisk kløe.

Årsaker til kløe1

Hudsykdommer, systemiske sykdommer (cholestase, uremi, hodgkin lymfom og andre ondartede sykdommer, polycytemia vera, graves sykdom, jernmangel anemi, diabetes mellitus), infeksjoner (HIV, parasittoser, varicella, fotsopp), medikamenter (noen opioider, klorokin), psykiatrisk (depresjon, nevrotisk kloring), andre (svangerskap, kløe hos eldre), nevropatisk (se under). Det er nylig påvist en assosiasjon mellom genet COL6A5 og familiær kronisk kløe2.

Årsaker til nevropatisk kløe3

 • CNS: Tumor, abscess, aneurisme, cerebrovaskulær sykdom, Creutzfeldt –Jacob, MS, syringomyeli, transvers myelitt, Brown-Sequard
 • Proksimal PNS: Perifere polynevropatier, post-herpetisk nevralgi og andre ganglionopatier, brakioradial pruritus, notalgia parestetika (nevropati i bakre del av thoracale røtter i 2. og 6.vertebra som gir kløe medialt for skapula) og andre entrapment nevropatier
 • Distal PNS: Tynnfiber nevropatier, sensitiv hud, post-burn kløe, kløende arr, prurigo nodularis (kronisk, veldig kløende tilstand med symmetriske oppklorte papler og noduli)
 • Blandet: Nevrofibromatose, ciguatera forgiftning, medikamentindusert kløe.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Nevropatisk kløe er ofte assosiert med andre symptomer (oftest smerter) og har ofte utbredelse svarende til et dermatom.

Supplerende undersøkelser

Hudbiopsi, ENG, EMG, QST (kvalitativ sensorisk testing) og evt MR. 

Behandling

Ikke medikamentell behandling

Unngå utløsende faktorer (uttørking av hud, høye hudtemperaturer, krydret mat, isposer på hud).
Kognitiv terapi og avslapningsøvelser, evt SSRI preparater

Medikamentell behandling1

 • Antihistaminer har ikke effekt på nevropatisk kløe
 • Lokalisert kløe:
  • Lokal behandling med lidokain, capsaisin (0.025%) (klasse IV evidens)
  • Capsaisin 8%, akupunktur, lokal nervestimulering (klasse IV evidens), botulinum toxin A
 • Generalisert kløe:
  • gabapentin (klasse II evidens), pregabalin,lamotrigin, karbamazepin, doxepin, amitriptylin, nortriptylin eller paroxetin (klasse IV evidens)
  • thalidomid (klasse IV evidens), epidurale injeksjoner av clonidin og bupivacain
  • En kasuistikk om effekt av lav dose paroxetin ved kløe hos pasient med metastaserende ovariecancer4.

Kilder

Referanser

 1. Dhand A, Aminoff MJ.. The neurology of itch. Brain 2014; 137: 313-22. pmid:23794605 PubMed
 2. COL6A5 variants in familial neuropathic chronic itch. Martinelli-Boneschi F, Colombi M, Castori M, Devigili G, Eleopra R, Malik RA, Ritelli M, Zoppi N, Dordoni C, Sorosina M, Grammatico P, Fadavi H, Gerrits MM, Almomani R, Faber CG, Merkies IS, Toniolo D; INGI Network, Cocca M, Doglioni C, Waxman SG, Dib-Hajj SD, Taiana MM, Sassone J, Lombardi R, Cazzato D, Zauli A, Santoro S, Marchi M, Lauria G. Brain. 2017 Mar 1;140(3):555-567 . pmid:28073787 PubMed
 3. Misery L, Brenaut E, Le Garrec R, Abasq C, Genestet S, Marcorelles P, Zagnoli F. Neuropathic pruritus. Nat Rev Neurol 2014; 10: 408-16. pmid:24912513 PubMed
 4. Kraut RY. Treatment of pruritus in a palliative care patient with low-dose paroxetine: a case report. J Med Case Rep. 2017 Oct 2;11(1):280 . pmid:28965488 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.