Marchiafava-Bignami

Kort om

Toksisk demyelinisering og nekrose i corpus callosum som oftest rammer alkoholikere, men er også sett ved feilernæring av andre årsaker og dårlig kontrollert diabetes. Skyldes trolig mangel i vitamin B komplekset.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Endret bevissthet, nevrokognitive utfall, kramper. Spastisitet, dysartri og gangvansker vanlig i mer subakutte former. Kan ha muskelrigiditet og trismus. Finnes i akutt, subakutt og kronisk form.

Supplerende undersøkelser

Typiske funn på MR1-5. Lavt T1 og høyt T2 og FLAIR signal, oftest i sentrale del av corpus callosum, men kan ramme hvit substans. Subcorticale U fibre er spart.

CT er lite nyttig i diagnostikken

Ofte lav Na

Differensialdiagnoser

Wernicke, Pontin myelinolyse, Abstinenser, Encefalitt, Delir

Behandling

Ernæring med thiamin, evt elektrolytter.

Prognose

Varierende fra dødelig til reversibelt

Kilder

Referanser

  1. Kakkar C, Prakashini K, Polnaya A. Acute Marchiafava-Bignami disease: clinical and serial MRI correlation. BMJ Case Rep 2014. pmid:24850553 PubMed
  2. Dujmović I, Nikolić I, Gavrić-Kezić M, Dačković J, Mesaroš Š, Drulović J. Teaching NeuroImages: Reversible widespread brain MRI lesions in Marchiafava-Bignami disease. Neurology 2015; 84: e81-2. pmid:25780025 PubMed
  3. Arbelaez A, Pajon A, Castillo M. Acute Marchiafava-Bignami disease: MR findings in two patients. AJNR Am J Neuroradiol 2003; 24: 1955-7. pmid:14625216 PubMed
  4. Dujmović I1, Nikolić I2, Gavrić-Kezić M2, Dačković J2, Mesaroš Š2, Drulović J2. Teaching NeuroImages: Reversible widespread brain MRI lesions in Marchiafava-Bignami disease. Neurology 2015. pmid:25780025 PubMed
  5. Parmanand H T. Marchiafava-Bignami disease in chronic alcoholic patient. Radiol Case Rep. 2016 Jul 9;11(3):234-7 . pmid: 27594956 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.