Kongenitt myasthent syndrom

Se oversiktsartikkel (2015)1

Kort om

Kongenitte myasthene syndromer er en heterogen gruppe recessivt arvelige sykdommer med dysfunksjon i nevromuskulær transmisjon pga forskjellige mutasjoner i gener som koder for proteiner i den nevromuskulære synapse. Sannsynsligvis svært sjelden, ukjent forekomst.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

De fleste debuterer kort etter fødsel eller i tidlig barndom med trettbar svakhet særlig i okulær (ptose, oftalmoplegi), facial og/eller bulbær muskulatur, evt proksimale pareser, trettbarhet. Kan også presentere seg i voksen alder2, og gir da ofte isolert svakhet i proksimal muskulatur (limb-girdle muskeldystrofi). Ofte negativ familiehistorie.
Pasienter med DOK7 mutasjoner kan ha stridor i neonatalperioden pga svakhet i stemmebånd. 

Supplerende undersøkelser

 • Repetetiv nervestimulering viser ofte dekrement
 • Gentesting (panel og sangersekvenering) kan vise aktuelle mutasjoner (mest aktuelle er CHAT, CHRNE, COLQ, DOK7, GFPT, RAPSN)3-4. Mutasjoner i GMPPB kan gi congenital myasthene syndromer, mild kognitiv forsinket utvikling, og limb-girdle muskeldystrofi (som kan debutere i voksen alder)567

Differensialdiagnoser

Seronegativ myasthenia gravis, myopati (limb girdle muskeldystrofi).

Medikamentell behandling

Pyridostigmin (Mestinon® (N07A A02)) eller 3,4-diaminopyridin, som tilsvarer amifamprididin fosfat (Firdapse® (N07X X05)) kan ha effekt. Ofte best effekt av amifampridin.

Pasienter med mutasjoner i DOK7 eller GMPPB kan ha god effekt av astmamedisiner (salbutamol, efedrin)8

Ingen effekt av immunologisk behandling4.

Kilder

Referanser

 1. Engel AG, Shen XM, Selcen D, Sine SM.. Congenital myasthenic syndromes: pathogenesis, diagnosis, and treatment.. Lancet Neurol. 2015. pmid:25895926 PubMed
 2. Garg N1, Yiannikas C2, Hardy TA1, Belaya K3, Cheung J3, Beeson D3, Reddel SW1.. Late presentations of congenital myasthenic syndromes - how many do we miss?. Muscle Nerve. 2016. pmid:26910802 PubMed
 3. Beeson D. Congenital myasthenic syndromes: recent advances. Curr Opin Neurol. 2016 Oct;29(5):565-71 . pmid:27472506 PubMed
 4. Abicht A, Müller J S, Lochmüller H. In: Pagon RA, Adam MP, Ardinger HH, Wallace SE, Amemiya A, Bean LJH, Bird TD, Ledbetter N, Mefford HC, Smith RJH, Stephens K, editors. GeneReviews® Internet. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2016.. Congenital Myasthenic Syndromes. . doi:20301347
 5. Luo S, Cai S, Maxwell S, Yue D, Zhu W, Qiao K, Zhu Z, Zhou L, Xi J, Lu J, Beeson D, Zhao C.. Novel mutations in the C-terminal region of GMPPB causing limb-girdle muscular dystrophy overlapping with congenital myasthenic syndrome.. Neuromuscul Disord 2017. pmid:28433477 PubMed
 6. Balcin H1, Palmio J2, Penttilä S2, Nennesmo I3, Lindfors M2, Solders G4, Udd B5.. Late-onset limb-girdle muscular dystrophy caused by GMPPB mutations. Neuromuscul Disord. 2017. pmid: 28478914 PubMed
 7. Rodríguez Cruz PM, Belaya K, Basiri K, Sedghi M, Farrugia ME, Holton JL, Liu WW, Maxwell S, Petty R, Walls TJ, Kennett R, Pitt M, Sarkozy A, Parton M, Lochmüller H, Muntoni F, Palace J, Beeson D. Clinical features of the myasthenic syndrome arising from mutations in GMPPB. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Aug;87(8):802-9 . pmid: 27147698 PubMed
 8. Mulroy E1, Ghaoui R2,3, Hutchinson D1, Rodrigues M1, Lek M4,5, MacArthur DG4,5, Cooper ST2, Clarke NF2,3, Roxburgh R1,6.. A 'limb-girdle muscular dystrophy' responsive to asthma therapy.. . pmid:28433973 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

DOK7


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.