Kolloid cyste

Se oversiktsartikkel (2014)1

Kort om

Kolloid cyster er en sjelden utviklingsforstyrrelse og ikke en neoplasme. Består av et ytre fibrøst lag og et indre epitel med cilierte eller mucinproduserende celler. Finnes oftest i framre del av tredje ventrikkel. Selv små cyster kan blokkere foramen monro og gi hydrocefalus.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Kan presentere seg i alle aldre, men blir vanligvis symptomatisk i 3.-6. dekade. Kan gi hydrocephalus (hodepine og papilleødem). Intermitterende hodepine og dropattakk ses hos 1/3 av pasientene. Noen får ataksi eller synsforstyrrelser.

Supplerende undersøkelser

CT: iso eller hyperdense lesjoner. MR: T2 hyperintense eller hypointenst sentrum. Lader ikke kontrast.

Behandling

Asymptomatiske små kolloid cyster kan følges med kontroll bilder (5-15% risiko for vekst ila 5 år)2.
Symptomatiske tredjeventrikkel kolloidcyster bør opereres med mikrokirurgi eller endoskopisk (13% operasjonskomplikasjoner i en serie på 32 pasienter - ingen dødsfall)3. Noen trenger shunt. Recidivfare hvis ikke komplett reseksjon4. De fleste fatale colloidcyster er minst 1cm5.

Kilder

UpToDate

Referanser

  1. Thawani JP, Grady MS. Colloid cyst of the third ventricle. Pract Neurol. 2014; Oct;14(5): 363-4. pmid:25016387 PubMed
  2. O'Neill AH, Gragnaniello C, Lai LT. Natural history of incidental colloid cysts of the third ventricle: A systematic review. J Clin Neurosci. 2018 Jul;53:122-126. PMID: 29731276 PubMed
  3. Brostigen CS, Meling TR, Marthinsen PB, Scheie D, Aarhus M, Helseth E. Surgical management of colloid cyst of the third ventricle. Acta Neurol Scand. 2016 Jun 27. pmid:27349743 PubMed
  4. Vorbau C, Baldauf J, Oertel J, Gaab MR, Schroeder HWS. Long-term results after endoscopic resection of colloid cysts.World Neurosurg. 2018 Oct 4. pii: S1878-8750(18)32245-9. PMID: 30292657 PubMed
  5. Lagman C, Rai K, Chung LK, Nagasawa DT, Beckett JS, Tucker AM, Yang I. Fatal Colloid Cysts: A Systematic Review.World Neurosurg. 2017 Nov;107:409-415. PMID: 28801184 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.