Kolloid cyste

Se oversiktsartikkel (2014)1

Kort om

Kolloid cyster er en sjelden utviklingsforstyrrelse og ikke en neoplasme. Består av et ytre fibrøst lag og et indre epitel med cilierte eller mucinproduserende celler. Finnes oftest i framre del av tredje ventrikkel. Selv små cyster kan blokkere foramen monro og gi hydrocefalus.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Kan presentere seg i alle aldre, men blir vanligvis symptomatisk i 3.-6. dekade. Kan gi hydrocephalus (hodepine og papilleødem). Intermitterende hodepine og dropattakk ses hos 1/3 av pasientene. Noen får ataksi eller synsforstyrrelser.

Supplerende undersøkelser

CT: iso eller hyperdense lesjoner. MR: T2 hyperintense eller hypointenst sentrum. Lader ikke kontrast.

Behandling

Kirurgi (eksisjon eller stereotaktisk aspirasjon). Noen trenger shunt. Asymptomatiske små kolloid cyster kan følges med kontroll bilder. Symptomatiske tredjeventrikkel kolloidcyster bør opereres med mikrokirurgi eller endoskopisk (13% operasjonskomplikasjoner i en serie på 32 pasienter - ingen dødsfall)2. De fleste fatale colloidcyster er minst 1cm3.

Kilder

UpToDate

Referanser

  1. Thawani JP, Grady MS. Colloid cyst of the third ventricle. Pract Neurol. 2014; Oct;14(5): 363-4. pmid:25016387 PubMed
  2. Brostigen CS, Meling TR, Marthinsen PB, Scheie D, Aarhus M, Helseth E. Surgical management of colloid cyst of the third ventricle. Acta Neurol Scand. 2016 Jun 27. pmid:27349743 PubMed
  3. Lagman C, Rai K, Chung LK, Nagasawa DT, Beckett JS, Tucker AM, Yang I. Fatal Colloid Cysts: A Systematic Review.World Neurosurg. 2017 Nov;107:409-415. PMID: 28801184 PubMed

Fagmedarbeidere

  • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
  • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.