Kalk i hjernen

Årsaker til kalk i hjernen1

Alders relatert/fysiologisk
 • Pleksus choroideus, glandula pineale, dura, basalgangliene, cerebellum
Infeksjon
 • Fokal - f.eks tuberkulose, cysticercose
 • Utbredt - f.eks kronisk viral encefalitt, HIV, toxoplasmose, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus
Metabolsk
 • Bilateralt symmetrisk - f.eks hypo/hyper parathyroidisme, kronisk nyresykdom
Vaskulært
 • Diffus - intracerebral arteriosklerose i store kar
 • Fokal - f.eks av-malformasjon, kavernom, aneurisme, kronisk subduralt hematom
Arvelige sykdommer
 • Bilateralt, symmetrisk, utbredt - f.eks Fahr's sykdom2, Gorlin's sykdom, MELAS, primær familiær hjernecalcificering3
 • Fokal - f.eks tuberøs sklerose, nevrofibromatose, Sturge-Weber
 • Leukoencefalopatier4.
Neoplasi
 • Fokal - f.eks oligodendrogliom, astrocytom, meningeom, kraniofaryngeom

Kilder

Referanser

 1. Lines SW, Ramadan H. Looking beyond the obvious: cerebral calcification. Pract Neurol 2013; 13: 386-7. pmid:23847231 PubMed
 2. Batla A, Tai XY, Schottlaender L, Erro R, Balint B, Bhatia KP. Deconstructing Fahr's disease/syndrome of brain calcification in the era of new genes.Parkinsonism Relat Disord. 2017 Apr;37:1-10. doi: 10.1016/j.parkreldis.2016.12.024. Epub 2016 Dec 27. Review.PMID: 28162874 PubMed
 3. Westenberger A, Klein C. A new gene for primary familial brain calcification: The importance of phosphate homeostasis. Mov Disord. 2015 ; Aug;30(9) pmid:26195350 PubMed
 4. Ayrignac X, Nicolas G, Carra-Dallière C, Hannequin D, Labauge P. Brain Calcifications in Adult-Onset Genetic Leukoencephalopathies: A Review.JAMA Neurol. 2017 Aug 1;74(8):1000-1008 PMID: 28628708 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.