Araknoidal cyste hos voksne

Kort om

Araknoidal cyster er medfødte malformasjoner fylt med cerebrospinalvæske inni araknoidale hinner. CSF utskilles av araknoide celler som ligger langs cysteveggen. Prevalensen øker pga økende antall MR undersøkelser og er ca 1-2 % hos voksne. Kun ca 5 % er symptomatiske1. Vanligere hos barn. Vanligste lokalisasjon er fissura sylvi, fossa media, retrocerebellært, og ved konveksitetene. Kan også forkomme spinalt.

Diagnostikk

Kliniske kjennetegn

Avhenger av lokalisasjon.

 • Cyster i fissura sylvi er ofte asymptomatiske, men kan gi hodepine, epileptiske anfall, og sjeldnere fokal nevrologiske utfall. Kan være assosiert med subduralt hematom2.
 • Temporale cyster kan i følge norske studier gi subjektiv svimmelhet og kognitive utfall som bedres etter operasjon3,4
 • Suprasellære cyster kan gi obstruktiv hydocefalus evt syns- eller endokrine forstyrrelser
 • Cyster i fossa posterior kan gi hjernestammeutfall ev hydrocefalus
 • Store cyster kan gi masseeffekt5

Utredning

MR med DWI kan være nyttig for å skille araknoidal cyster fra epidermoid cyster.

Behandling

De fleste araknoidal cyster er asymptomatiske og kun et tilfeldig funn på MR6. Asymptomatiske cyster skal ikke behandles.
Ved symtomer kan kirurgi vurderes (cystecomi, fenestrasjon eller cyste-peritonealshunting)7. Det er omdiskutert hva som kan kalles symptomatisk araknoidal cyste.

Prognose

I en studie fulgte man 203 voksne pasienter med tilsammen 213 cyster i ca 4 år. 5 cyster (2.3%) økte i størrelse, 2 (0.9%) avtok. To pasienter utviklet nye eller forverrede symptomer1. Naturlig forløp anses derfor som benignt6.

Oppfølgning

Noen anbefaler MR kontroller på asymptomatiske araknoidal cyster. Ingen evidens.

Kilder

Referanser

 1. Al-Holou WN, Terman S, Kilburg C, Garton HJ, Muraszko KM, Maher CO. Prevalence and natural history of arachnoid cysts in adults. J Neurosurg. 2013 Feb;118(2):222-31 . pmid:23140149 PubMed
 2. Bora A, Yokuş A, Batur A, Bulut MD, Yavuz A, Gülşen İ, Özgökçe M, Arslan M. Spontaneous Rupture of the Middle Fossa Arachnoid Cyst into the Subdural Space: Case Report. Pol J Radiol. 2015 Jun 22;80:324-7 . pmid:26150904 PubMed
 3. Tunes C, Flønes I, Helland C, Wilhelmsen K, Goplen F, Wester KG. Pre- and post-operative dizziness and postural instability in temporal arachnoid cyst patients. . pmid:24117227 PubMed
 4. Torgersen J, Helland C, Flaatten H, Wester K. Reversible dyscognition in patients with a unilateral, middle fossa arachnoid cyst revealed by using a laptop based neuropsychological test battery (CANTAB). J Neurol. 2010 Nov;257(11):1909-16 . pmid:20602236 PubMed
 5. de Longpre J. Large Arachnoid Cyst. N Engl J Med. 2017 Jun 8;376(23):2265. PMID: 28591531 PubMed
 6. Rabiei K, Jaraj D, Marlow T, Jensen C, Skoog I, Wikkelsø C. Prevalence and symptoms of intracranial arachnoid cysts: a population-based study. J Neurol. 2016 Apr;263(4):689-94 . pmid:26860092 PubMed
 7. Mustansir F, Bashir S, Darbar A. Management of Arachnoid Cysts: A Comprehensive Review. Cureus. 2018 Apr 10;10(4):e2458. PMID: 29888162 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor Phd
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.