Andre flåttbårne sykdommer

Les mer om andre flåttbårne sykdommer på folkehelseinstituttets hjemmesider og nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Les mer om nevroborreliose og skogflåttencefalitt (TBE)

Anaplasmose (tidligere kalt erlichiose)

Les mer

Epidemiologi

A phagocytophilum (tidligere Ehrlichia phagocytophila) tilhører familien Anaplasmataceae og genus Anaplasma. Dette er en intracellulær bakterie, som infiserer fagocytter, i hovedsak granulocytter1. Prevalens ukjent. Kun noen få humane tilfeller rapportert i Norge. Ikke meldepliktig sykdom.

Kliniske kjennetegn

Vanligvis asymptomatisk eller svært milde symptomer som feber, hodepine, muskel- og leddsmerter og generell slapphet. I sjeldne tilfeller mer alvorlig sykdomsbilde som pneumoni, nyresvikt og nevrologiske symptomer. Dødelig utgang er beskrevet, især blant eldre og immunsvekkede personer. De fleste tilfellene av human anaplasmose er trolig selvhelbredende.

Supplerende undersøkelser

Generelle blodprøver: Leukopeni, trombocytopeni og økning i akuttfaseproteiner og levertransaminaser i akuttfasen. Normaliseres raskt.
Blodutstryk: Inklusjoner i blodutstryk i akutt fasen.
PCR: Påvisning av mikrobe-DNA baseres på polymerasekjedereaksjon (PCR).
Antistoffer: Påvisning av spesifikke antistoffer mot A phagocytophilum ved hjelp av immunofluorescens bekrefter smitte, men en titerverdi kan ikke si noe om hvorvidt infeksjonen er pågående fordi antistoffene kan gjenfinnes flere år etter primærinfeksjonen. Påvisning av en firefolds titerstigning kan imidlertid brukes til å stille diagnosen human anaplasmose.

Behandling

Doxycyclin 100 mgX2 i 7-10 dager til voksne og ikke gravide

Babesiose

Les mer

Kort om

Babesiose er en zoonose som forårsakes av en parasitt som er nær beslektet med malariaparasitten, og som hos mennesker kan gi liknende symptomer som malaria. Parasitten overføres med flått, og er ikke uvanlig hos husdyr i Europa, spesielt hos storfe. Prevalensen er ukjent. Ca. 30 humane tilfeller er beskrevet i Europa siste 40 år (1 tilfelle i Norge). Hovedparten av tilfellene har vært hos splenektomerte og dødeligheten har vært høy. Ikke meldepliktig sykdom. Personer som har eller har hatt babesiose utelukkes permanent fra blodgivning.

Kliniske kjennetegn

Kan være asymptomatisk eller gi influensaliknende symptomer og hemolytisk anemi, hodepine eller andre uspesifikke nevrologiske symptomer2. De alvorligste sykdomsforløp sees hos splenektomerte. Sykdommen bør mistenkes hos personer som får malariasymptomer uten å ha vært i tropiske områder.

Supplerende undersøkelser

Generelle blodprøver: Hematologi, spesielt med tanke på anemi. Levertransaminaser.
Blodutstryk: Diagnosen stilles ved påvisning av parasitter i tykk eller tynn bloddråpe ved direkte mikroskopi. Sykdommen kan være vanskelig å diagnostisere pga. lavgradig parasittemi og likheten mellom malaria- og babesiaparasitten ved mikroskopi.
Antistoffer og PCR

Behandling

Ingen behandling nødvendig i asymptomatiske tilfeller. Kan evt gjenta blodutstryk og PCR og vurdere behandling dersom parasittemi lenger enn tre mnd.
Til symptomatiske pasienter anbefales vanligvis kombinasjonsbehandling med azitromycin og atovaquone eller kinin og klindamycin (alvorlig sykdom) i 7-10 dager3. Hos immunsuprimerte kan langvarig behandling være nødvendig4. Utskiftningstransfusjon kan være aktuelt i alvorlige tilfeller

Borrelia miyamotoi

Kort om

Borrelia miyamotoi tilhører den gruppen Borrelia-arter som kan framkalle tilbakefallsfeber (relapsing fever). Det er påvist Borrelia miyaomotoi i flått i Sør-Norge, men det er ikke rapportert noen tilfeller av sykdommen hos mennesker. Det finnes ingen store studier på sykdomsbildet ved Borrelia miyamotoi-infeksjon5

Kliniske kjennetegn

Beskrivelse av symptomer er basert på enkelttilfeller i utlandet; Muskel– og leddsmerter, tretthet, hovne lymfeknuter,  tilbakefallsfeber (minst to runder med feber, med feberfrie intervaller), meningitt (hos pasienter med nedsatt immunforsvar)

Supplerende undersøkelser

PCR og antistoffer

Behandling

Doksysyklin eller amoxicillin.

Neoehrlichiose

Les mer6

Kort om


Candidatus Neoehrlichia mikurensis er påvist i flått og i blod til pasienter med Erythema Migrans i Norge7. Se også lærerik norsk kasuitikk8.

Kliniske kjennetegn

Rammer oftest immunsupprimerte. Kan forekomme hos pasienter som behandles med rituximab9. Feber leddsmerter, ødemer, erysipelas og akutt diaré. Kan forårsake vaskulære hendelser10

Supplerende undersøkelser

PCR

Behandling

Doksysyklin

Rickettsiose

Les mer

Kort om

Rickettsioser er en gruppe av zoonoser som forårsakes av ulike, nært beslektede arter av Rickettsia-bakterien. Bakterien kan overføres til mennesker gjennom kontakt med lus, lopper, flått eller midd. Prevalens ukjent. Flåttbåren rickettsiose ikke meldepliktig.
En rekke rickettsioser som overføres med flått er kjent under forskjellige navn i ulike deler av verden. Importerte tilfeller av rickettsioser kan forkomme i Norge (vanligst afrikansk flått-tyfus og boutonneusefeber).
De viktigste sykdommene i denne flekkfebergruppen er:

 • Afrikansk flått-tyfus (sørlige Afrika)
 • Boutonneusefeber også kalt Middelhavsfeber (middelhavslandene og deler av Afrika)
 • Rocky Mountain-flekkfeber (USA, sentral- og sør Amerika)
 • Astrakhanfeber (Sørlige Russland)

Rickettsia helvetica og rickettsia felis er påvist i Sverige11

Kliniske kjennetegn

Vanligvis feber, muskelsmerter og utslett. Hodepine, hudmanifestasjoner, meningitt, facialisparese, høretap og perifere nevropatier kan forekomme11.

Supplerende undersøkelser

Antistoffer og PCR

Behandling

Antibiotika i 10-14 dager (doxycyclin, kloramfenikol, ciprofloxacin)

Tularemi (harepest)

Les mer

Kort om

Flått kan overføre smitte fra dyr til menneske, men vanligere er at bakterien overføres til mennesker ved direkte kontakt med, eller bitt av, syke eller smittebærende dyr, gjennom drikkevann, eller ved inhalasjon av kontaminert støv. Meldepliktig.

Kliniske kjennetegn

Sykdommen kan manifestere seg på mange forskjellige vis og inndeles etter klinisk sykdomsbilde, som i stor grad reflekterer smitteveien; ulceroglandulær (sår med vollformet kant som ikke gror og smertefull glandelsvulst i drenasjeområdet), glandulær (regional glandelsvulst uten sår), orofaryngeal (stomatitt/ tonsillitt/faryngitt med cervikal lymfeknutesvulst), okuloglandulær (konjunktivitt med preauriculær lymfeknutesvulst), pneumonisk, intestinal og tyføs (febril sykdom uten fokale symptomer).

Supplerende undersøkelser

Antsitoffer (St Olavs)

Behandling

Ciprofloksacin i 10 dager

Tick paralyse

Tick paralyse er en sjelden nevrologisk tilstand med muskelsvakhet, arefleksi, ascenderende pareser, ataksi eller bulbære pareser som kan oppstå hvis flåtten overfører nevrotoksin til verten. 14 tilfeller hos voksne er beskrevet12.

Tabell for rask oversikt

Se her

Kilder

Referanser

 1. Stuen S, Bergström K. Human anaplasmosis--a hidden disease in Norway?. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Nov 20;128(22):2579-81 . pmid:18791211 PubMed
 2. Usmani-Brown S, Halperin JJ, Krause PJ. Neurological manifestations of human babesiosis. Handb Clin Neurol. 2013;114:199-203 . pmid:23829910 PubMed
 3. Hunfeld KP, Hildebrandt A, Gray JS. Babesiosis: recent insights into an ancient disease. Int J Parasitol. 2008 Sep;38(11):1219-37. . pmid:18440005 PubMed
 4. Sanchez E, Vannier E, Wormser GP, Hu LT. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Lyme Disease, Human Granulocytic Anaplasmosis, and Babesiosis: A Review. JAMA. 2016 Apr 26;315(16):1767-77 . pmid: 27115378 PubMed
 5. Telford SR 3rd, Goethert HK, Molloy PJ, Berardi VP, Chowdri HR, Gugliotta JL, Lepore TJ. Borrelia miyamotoi Disease: Neither Lyme Disease Nor Relapsing Fever. Clin Lab Med. 2015 Dec;35(4):867-82. PMID: 26593262 PubMed
 6. Andersson M, Bartkova S, Lindestad O, Råberg L. Co-infection with 'Candidatus Neoehrlichia Mikurensis' and borrelia afzelii in ixodes ricinus ticks in southern Sweden. Vector Borne Zoonotic Dis 2013; 13: 438-42. pmid:23590321 PubMed
 7. Quarsten H, Grankvist A, Høyvoll L, Myre IB, Skarpaas T, Kjelland V, Wenneras C, Noraas S. Candidatus Neoehrlichia mikurensis and Borrelia burgdorferi sensu lato detected in the blood of Norwegian patients with erythema migrans. Ticks Tick Borne Dis. 2017 Aug;8(5):715-720 . pmid:28539197 PubMed
 8. Frivik JO, Noraas S, Grankvist A, Wennerås C, Quarsten H. A man in his sixties from Southern Norway with intermittent fever. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017 Dec 12;137(23-24). PMID: 29231658 PubMed
 9. Dadgar A, Grankvist A, Wernbro L, Wennerås C. Oklar feber hos patient med MS och rituximab­behandling var neoehrlichios - Ny fästingburen infektion som är svår att diagnostisera. Lakartidningen. 2017 Sep 18;114 . pmid:28926079 PubMed
 10. Grankvist A, Andersson PO, Mattsson M, Sender M, Vaht K, Höper L, Sakiniene E, Trysberg E, Stenson M, Fehr J, Pekova S, Bogdan C, Bloemberg G, Wennerås C. Infections with the tick-borne bacterium "Candidatus Neoehrlichia mikurensis" mimic noninfectious conditions in patients with B cell malignancies or autoimmune diseases. .Clin Infect Dis. 2014 Jun;58(12):1716-22 . pmid:24647019 PubMed
 11. Nilsson K, Wallménius K, Hartwig S, Norlander T, Påhlson C. Bell's palsy and sudden deafness associated with Rickettsia spp. infection in Sweden. A retrospective and prospective serological survey including PCR findings. Eur J Neurol. 2013 Jun 21. doi: 10.1111/ene.12218. Epub ahead of print . pmid:23790098 PubMed
 12. Carter C, Yambem O, Carlson T, Hickling GJ, Collins K, Jacewicz M, Tsao JW. Male tick bite: A rare cause of adult tick paralysis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2016 May 10;3(4):e243 . pmid:27218120 PubMed
 13. Hagen K. Risk of infections among orienteers. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009 Jun 25;129(13):1326-8 . pmid:19561657 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrologi, professor PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.