Normaltrykkshydrocefalus skåringsskjema

Reliabel og validert skala for vurdering av respons på tappetest og shuntbehandling ved iNPH1.

Kognitiv svikt
 • Normal = 0
 • Klager på amnesi eller uoppmerksomhet, men ikke objetivt påvisbart = 1
 • Funn av amnesi og uoppmerksomhet, men ikke desorientert for tid og sted = 2
 • Desorientert for tid og sted, men konversasjon er mulig = 3
 • Desorientert for situasjon og meningsfull konversasjon er umulig = 4
Gangvansker
 • Normal = 0
 • Klager på svimmelhet og drifting men ikke objetivt påvisbart = 1
 • Ustø, men går uten støtte = 2
 • Går med støtte = 3
 • Umulig å gå = 4
Blæreforstyrrelser
 • Normal = 0
 • Pollakisuri og urge = 1
 • Av og til urininkontinens (1-3 X per uke, men <1Xdaglig) = 2
 • Urininkontinens >1X daglig = 3
 • Ingen blærekontroll = 4

Ny iNPH skår nettopp publisert - anbefalt for forskningsformål2.

Kilder

Referanser

 1. Kubo Y, Kazui H, Yoshida T, Kito Y, Kimura N, Tokunaga H, Ogino A, Miyake H, Ishikawa M, Takeda M. Validation of grading scale for evaluating symptoms of idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Dement Geriatr Cogn Disord 2008; 25: 37-45.
 2. Hellström P, Klinge P, Tans J, Wikkelsø C. A new scale for assessment of severity and outcome in iNPH. Acta Neurol Scand 2012;126: 229-37.

Fagmedarbeidere

 • Unn Ljøstad, spesialist i nevrolog, PhD
 • Åse Mygland, spesialist i nevrologi, professor dr med

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.