FOUR score - full outline of unresponsiveness

Øye4
3
2
1
0
Åpne øyne, følger med blikket eller blunker på kommando
Åpne øyne, men følger ikke med blikket
Lukkede øyne, men åpner ved høy lyd
Lukkede øyne, men åpner ved smertestimulering
Lukkede øyne som ikke åpnes ved smertestimulering
Motorisk respons4
3
2
1
0
Gir motorisk respons (feks tommel opp el ok tegn)
Lokaliserer smerte
Fleksjon ved smertestimulering
Ekstensjon ved smertestimulering
Ingen respons på smerte eller generalisert myoklonus
Hjernestamme reflekser4
3
2
1
0
Normal pupille og cornearefleks
En pupille stor og lysstiv
Fraværende pupille eller cornearefleks
Fraværende pupille og cornearefleks
Fraværende pupille, cornea og hosterefleks
Respirasjon4
3
2
1
0
Ikke intubert, regelmessig pustemønster
Ikke intubert, Cheyne Stokes respirasjon
ikke intubert, uregelmessig respirasjonsmønster
Puster fortere enn respirator
Puster like fort som respirator eller apnoe

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.