CHA2DS2-VASc skår

Risiko for slag ved atrieflimmer

Hjertesvikt1
Hypertensjon1
Alder >75 år2
Alder mellom 65 og 74 år1
Slag/TIA/TE2
Vaskulær sykdom (tidl hjerteinfarkt, perifer karsykdom, aortaplakk)1
Diabetes Mellitus1
Kvinne1
SkårRisikoAnikoagulasjon
0LavIngen eller ASA
1ModeratOral antikoagulasjon (eller ASA)Enten Marevan med INR 2-3 eller en av de nye orale antikoagulantia. (eller ASA)
>2HøyOral antikoagulasjonEnten Marevan med INR 2-3 eller en av de nye orale antikoagulantia.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.